International School Utrecht verhuist toch tijdelijk naar Papendorp

Foto: Gemeente Utrecht

International School Utrecht (ISUtrecht) en de gemeente Utrecht hebben een tijdelijke locatie weten te vinden in Papendorp. Vanaf het schooljaar 2023-2024 is deze tijdelijke huisvesting gereed voor de 1.200 leerlingen van de school. Hierdoor krijgen alle leerlingen van 4 tot 18 jaar les op één locatie.

De school verhuist naar Papendorp naast de Marinus van Tyruslaan totdat de definitieve campus in Utrecht Science Park is opgeleverd. De tijdelijke locatie is dicht bij de brug naar Leidsche Rijn en goed te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer.

Brandbrief

ISUtrecht is momenteel gehuisvest in een aantal gebouwen op ook een tijdelijke locatie aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk. International School Utrecht (ISU) stuurde in juli 2021 een brandbrief naar de Utrechtse gemeenteraad omdat de tijdelijke nieuwbouw in Papendorp duurder ging uitvallen dan verwacht: 8 miljoen in plaats van 4,1 miljoen euro. De gemeente had toen aangegeven ervan af te willen zien. Volgens de voorzitter van de NUOVO schoolgroep bracht het niet doorgaan van de bouw andere scholen, X11 en UniC, in de problemen omdat zij door zouden schuiven naar de locaties van de ISU.

Tijdelijke oplossing

Inmiddels hebben de betrokkenen een oplossing gevonden en past de te realiseren (tijdelijke) huisvesting in Papendorp binnen het beschikbare budget. De gemeente bekostigt ISUtrecht als een reguliere Utrechtse school; de kosten voor de tijdelijke huisvesting worden gedragen door gemeente en schoolbesturen. Jeroen Kreijkamp, een van de bestuurders van de NUOVO Scholen: “Mooi om te zien dat de toekomst van deze school met de komst van de tussenstap op Papendorp nu goed is geborgd.”

Utrecht Science Park

ISUtrecht zal op den duur verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Cambridgelaan in het Utrecht Science Park. De school groeit aanzienlijk door de toestroom van kenniswerkers in de stad en regio. De school is erop gericht om kinderen van internationaal werkende ouders die gemiddeld drie jaar in Nederland zijn, onderwijs aan te bieden dat past bij de behoefte. Wereldwijd volgen kinderen eenzelfde curriculum in het Engels (International Baccalaureat), zodat zij van land en school kunnen wisselen zonder dat ze hierdoor een achterstand oplopen. ISUtrecht verzorgt tevens onderwijs voor Nederlandse kinderen die ofwel met hun familie terugkeren uit het buitenland, dan wel op korte termijn met hun ouders naar het buitenland vertrekken.

Reacties

Cookieinstellingen