Gemeentebestuur stelt vier windmolens voor in Rijnenburg en Reijerscop

Foto: Pixabay

Als het aan het gemeentebestuur ligt, komen er vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. De gemeenteraad kan het plan dit voorjaar goedkeuren. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in de realisatie van het eerste windpark binnen de gemeentegrenzen van Utrecht

Omwonenden en belanghebbenden konden vorig jaar zomer reageren op de eerste versie van het bestemmingsplan. Hierop zijn 117 reacties binnengekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot het aangepaste bestemmingsplan dat nu is voorgelegd aan de gemeenteraad. Meerdere partijen en organisaties bemoeien zich met de ontwikkelingen van het gebied, onder andere energiecoöperatie Rijne Energie, diverse beleggers en ontwikkelaars en bewonersorganisatie Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

Voorwaarden
In het bestemmingsplan van de gemeente staat een aantal belangrijke voorwaarden. Zo is de afspraak dat de windmolens worden stilgezet als er door de wieken schaduw terecht komt op een woning. Ook geldt er een maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid ’s avonds en ’s nachts zwaarder meetelt dan overdag. De meeste woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier ver onder. Uniek is de norm voor zogenaamd momentaan geluid: met geluidsmetingen moet aangetoond worden dat de windmolens op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken. Als dat niet het geval is, kan de gemeente handhavend optreden.

Omgevingsfonds
De gemeente Utrecht wil dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de energie die de windmolens opwekken. Om dit voor elkaar te krijgen, moedigt de gemeente belangstellenden aan lid te worden van de energiecoöperatie Rijne Energie. Omwonenden van de polders Rijnenburg en Reijerscop krijgen een vergoeding die varieert tussen circa 1.400 en 6.000 euro per jaar. Ook wordt er elk jaar circa 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds onder beheer van direct omwonenden.

 

 

 

Cookieinstellingen