Rivierkreeften-taskforce moet overlast bestrijden, ook in Leidsche Rijn

Foto: Fl.ickr

De Amerikaanse rivierkreeft rukt weer op in Leidsche Rijn. Om de haverklap kom je ze tegen op straat, in het gras of ergens anders in de buurt van water.

Rivierkreeften hebben een voorkeur voor stil of langzaam stromend water, en dat hebben we genoeg in Leidsche Rijn. Ze komen het water uit als er te weinig zuurstof of te weinig voedsel in het water zit. Dan gaan ze op zoek naar nieuw water. Ze kunnen er met hun grijpers best angstaanjagend uitzien, maar ze doen niets. Bovendien zijn ze niet zo snel. Van oorsprong komen ze hier niet voor, waarschijnlijk zijn er een paar gedumpt of via tuinvijvers in de wateren van Leidsche Rijn terecht gekomen. En omdat ze hier oorspronkelijk niet vandaan komen, hebben ze geen natuurlijke vijanden die de populatie in toom houden. Ze vreten oevers kaal en sloten leeg, en planten zich in rap tempo voort. Het dier beschadigt bovendien waterplanten, verdrijft vissoorten en er zou sprake zijn van besmettingsgevaar door een schimmel die ze bij zich dragen. De kreeften tasten bovendien de bebouwde omgeving aan. Zo veroorzaken ze grote schade aan waterkeringen.

Taskforce

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) iets doet aan overlast die wordt veroorzaakt door deze Amerikaanse rivierkreeften. Een motie daarover is door bijna alle gemeenten aangenomen: 98 procent stemde voor. De gemeenten vragen om een taskforce voor het eind van het jaar. In zo’n rivierkreeften-taskforce moeten de Unie van Waterschappen, getroffen gemeenten, experts en bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit meedoen. Samen kunnen zij op zoek naar een aanpak voor de bestrijding of het verdrijven van de kreeften.

Bekend probleem

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bekend met het probleem en er worden ook al langere tijd gesprekken over gevoerd, laat een woordvoerder weten. “LNV is blij dat gemeenten zich willen aansluiten om samen het probleem aan te pakken.”

Reacties