Leidsche Rijn heeft een eigen vacaturesite

Foto: LRW

Leidsche Rijn Werkt is een vacaturesite waarop – je raadt het al – banen staan in Leidsche Rijn en directe omgeving. Een van de initiatiefnemers is Wijkbureau Leidsche Rijn. Wijkregiseur Ina Massop vertelt waarom het project Leidsche Rijn Werkt goed bij de doelstellingen van het wijkbureau past.

“We hebben zo’n twee jaar geleden samen met bewoners, organisaties en collega’s in de wijk een analyse van de wijk gemaakt. Wat is nu belangrijk? Wat werkt goed, wat kan er beter? Daar zijn een aantal thema’s uit gekomen”, vertelt Ina Massop in het wijkbureau aan het Brusselplein in Utrecht. Ze pakt er een bord bij, waarop te zien is welke thema’s uit die analyse zijn gekomen. Een van de thema’s die op dat bord prijkt: Werk en Geld. “Op veel plekken kwam naar voren dat mensen de weg naar werk niet goed konden vinden. Vandaar dat wij graag een bijdrage willen leveren aan het platform Leidsche Rijn Werkt. Het is namelijk ook echt een wens van de mensen in de wijk. Heel veel mensen denken dat het hartstikke goed gaat met Leidsche Rijn. Gemiddeld is dat ook zo, maar het is nogal een grote wijk. Het gaat wel heel goed, maar niet op elke plek en niet altijd.”

Stages lastig te vinden

Leidsche Rijn Werkt is nu een goed half jaar onderweg en Ina is te spreken over de eerste resultaten, die elk kwartaal met de initiatiefnemers worden doorgenomen. “Ik ben heel benieuwd hoe het in het nieuwe jaar gaat lopen”, stelt ze. Dat Leidsche Rijn Werkt zich in het nieuwe jaar ook wil focussen op stageplekken, is volgens haar een goede ontwikkeling. Ze constateert namelijk dat het voor jongeren lastig is om stages te vinden. “Vooral VMBO’ers, maar ook MBO’ers hebben het daar lastig mee. Ik zou het prachtig vinden als onze bedrijven die hier gevestigd zijn een steentje bij kunnen dragen om jongeren makkelijker aan een stage te helpen.”

Gemeenschapskracht

De wijkregisseur stelt verder dat ze het vooral mooi vindt dat Leidsche Rijn Werkt een platform is dat op initiatief van de ondernemers is opgezet. “Ik hou heel erg van die gemeenschapskracht. Ik vind het bij dit project zo mooi dat het vanuit de ondernemers zelf komt”, vertelt ze. Als het aan Massop ligt zou het samen bouwen aan Leidsche Rijn nog best geïntensiveerd mogen worden. “Ik denk dat bedrijven ook voor andere dingen nog wel inzetbaar zouden kunnen zijn, zodat ze echt onderdeel worden van de Leidsche Rijn-gemeenschap. Een van onze andere thema’s is ‘Groet en Ontmoet’, dus activiteiten waarbij mensen in de wijk elkaar leren kennen. Het zou toch mooi zijn als het bedrijfsleven zich daarvoor in kan zetten, hetzij in financiering, hetzij in handjes.”

De vacaturesite is onder andere te volgen op Facebook: https://www.facebook.com/LeidscheRijnWerkt/

(Door Jurgen van der Hoeven)

Reacties