We willen een huis met een tuin, geen appartement

Foto: MB

Er is een grote vraag naar betaalbare eengezinswoningen voor o.a. gezinnen in Utrecht. Dit concludeert het woningmarkt-rapport van onderzoeksbureau Stec dat vandaag is gepubliceerd. Door de sterke verwachte huishoudensgroei in de komende 20 jaar en beperkte vergrijzing van de gemeente Utrecht is er veel vraag naar grondgebonden woningen in Utrecht.

De hoeveelheid en typen woningen in de plannen van de gemeente Utrecht, komen hiermee niet overeen. De gemeente Utrecht heeft met name plannen voor appartementen. Het rapport van Stec stelt dat alle bevolkingsdoelgroepen in Utrecht groeien. Zo komen er in de 16 grote gemeentes 71.800 huishoudens bij tot 2040. Met de huidige achterstand in de voorraad van 24.500 woningen, bedraagt de opgave van die gemeentes 96.300 woningen. Het merendeel van deze opgave, 65.700 huishoudens, zal in de gemeente Utrecht landen.

Tuin

Het tekort aan eengezinswoningen zit met name in betaalbare ‘grondgebonden’ woningen in de gemeente Utrecht. Een grondgebonden woning begint op straatniveau en heeft vaak een tuin. Zulke huizen willen we het liefst. Volgens het rapport gaat het om een vraag van circa 36.300 grondgebonden woningen tot 2040, waarin de huidige achterstand in woonbehoefte van 24.500 huishoudens nog niet is meegenomen. Het vergrijzende deel van de doelgroep wil uiteindelijk wel liever een appartement in één van de Utrechtse gemeentes.

Aanvullende plannen nodig

Uit het rapport blijkt dat de huidige plancapaciteit tekort schiet. Het tekort aan woningen ligt de 24.900 en 32.100 woningen. En dan zijn er nog vooral plannen voor appartementen, terwijl we liever een huis met een tuin willen. Kortom, er zijn volgens de Stec-groep aanvullende plannen nodig om aan de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag in Utrecht te kunnen voldoen.
Opdrachtgever voor dit onderzoek zijn woningcorporaties, institutionele beleggers en ontwikkelaars die in Utrecht actief zijn.

Reacties