Utrechtse scholen moeten energieneutraal worden

Foto: Van Hoogevest Architecten

Alle basisscholen in Utrecht moeten van het aardgas af. Daar is verkennend onderzoek naar gedaan en het gaat zo’n 34 miljoen euro kosten en zal twintig jaar duren. De scholen moeten een kwart zelf betalen.

Er zijn 117 basisscholen in Utrecht, waarvan een kwart al aardgasvrij is. Nieuwe scholen worden standaard aardgasvrij gebouwd, zoals de nieuwe school in Haarzicht. Maar ook bestaande scholen moeten dus energieneutraal worden. De schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeente Utrecht, en Utrecht wil dat haar eigen vastgoed uiterlijk in 2040 energieneutraal is. Scholen kunnen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid, zo is de gedachte. De bewustwording van de leerlingen voor duurzaamheid kan immers worden verhoogd en gedrag kan worden veranderd, zo staat in het onderzoek.

Aanvullende middelen nodig

SPO Utrecht, waar 38 scholen onder vallen, was de initiatiefnemer van dit onderzoek. Nu is in kaart gebracht wat er moet gebeuren in de hele stad om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. De belangrijkste conclusie is dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het aardgasvrij maken. Er zijn verschillende scenario’s bekeken. Het zou mogelijk zijn om in 20 jaar tijd alle scholen van het gas af te krijgen. De gemeente zou dan ruim 25 miljoen euro moeten investeren en de schoolbesturen nog eens ruim 9 miljoen euro. Een deel van het budget kan komen uit voordelen door het wegvallen van de gasrekening en lagere exploitatiekosten.

Niet ten koste van het onderwijs

Scholen zullen in de toekomst op bijvoorbeeld stadsverwarming, een warmtepomp of een biomassa-CV installatie kunnen worden aangesloten. Scholen willen ook graag het goede voorbeeld geven. Zonnepanelen en groene schoolpleinen moeten daarbij helpen. De leerkrachten van scholen hebben wel een aantal voorwaarden voor de investeringen genoemd. Zo willen leerkrachten niet dat de verbouwingen ten koste gaan van het onderwijs of de rekening uiteindelijk van het onderwijsgeld afgaat en meer werkdruk oplevert. De gemeente en de schoolbesturen gaan bekijken welke maatregelen precies nodig zijn per school en maken dan een concreet plan van aanpak.

(bron: DUIC)

Reacties