Maximaal 8 windmolens en 230 hectare zonnevelden in Rijnenburg en Reijerscop

Foto: MB

Als het aan het Utrechtse college van burgemeester en wethouders ligt komen er maximaal acht windmolens en voor 230 hectare aan zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop, net aan de andere kant van de A12, ter hoogte van De Meern. Dat hebben zij vandaag voorgesteld aan de gemeenteraad.

In de polders Rijnenburg en Reijerscop wordt voor minimaal twintig jaar ruimte geboden voor een energielandschap met maximaal acht windmolens en ongeveer 230 hectare zonnevelden, zo luidt het voorstel. Volgens B&W is in het noorden van Rijnenburg en Reijerscop ruimte beschikbaar voor windmolens en in het noorden en oosten van Rijnenburg ruimte voor zonnevelden. In het midden van Rijnenburg komen geen windmolens, in tegenstelling tot het conceptvoorstel van april 2019. De windmolens komen op een afstand van minimaal 800 meter van de woonwijken van De Meern, Nieuwegein en IJsselstein te staan.

82.500 huishoudens

Utrecht wil met het energielandschap een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. Het energielandschap kan ongeveer 20 procent van de huidige Utrechtse vraag naar elektriciteit leveren en daarmee 82.500 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het energielandschap kan op z’n vroegst in 2022 klaar zijn.
In april vorig jaar presenteerde het college een conceptvoorstel met daarin ruimte voor elf windmolens. Buurgemeenten, provincie, bewoners, omwonenden, grondeigenaren en initiatiefnemers hebben hier vervolgens op gereageerd. Ook is aanvullend onderzoek gedaan. Op basis hiervan zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd: windmolens zijn alleen nog mogelijk in het noorden en niet meer in het midden van het gebied. Dit houdt de mogelijkheid voor een brede ontwikkeling van het gebied open; zoals naast energieproductie ook groen, werklocaties, maatschappelijke voorzieningen, sport en woningbouw. In de ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’ wordt hierover besloten.

Roeiwater

Het gebied waar zonnevelden kunnen komen, ligt in het noorden van Rijnenburg en een strook langs de A2. Het zoekgebied voor de zonnevelden wordt iets groter doordat de ruimtelijke reservering voor roeiwater naar het zuiden is verplaatst. Uit onderzoek blijkt dat het toevoegen van roeiwater financieel niet haalbaar is in het tijdelijke energielandschap. Bij de besluitvorming over de toekomstige inrichting van Rijnenburg wordt een nieuwe afweging gemaakt. Daarom blijft nu wel een reservering voor roeiwater in dit voorstel staan.
In het definitieve raadsvoorstel wordt uitgegaan van een exploitatietermijn van minimaal twintig jaar, in het conceptvoorstel was dat vijftien jaar. Deze wijziging komt door veranderde subsidievoorwaarden van het Rijk. Windmolens, zonnevelden en de benodigde investeringen in het landschap zijn alleen financieel haalbaar als twintig jaar energie kan worden opgewekt.

Vervolg

De gemeenteraad besluit over het voorstel van het college. Initiatiefnemers krijgen vervolgens drie maanden de tijd om plannen in te dienen. Het college stelt strenge eisen om overlast van geluid en slagschaduw van windmolens zoveel mogelijk te beperken. Naast de minimumafstand tot de woonwijken moeten de molens zo stil mogelijk worden en moeten bewoners van de polder kunnen aangeven wanneer er sprake is van hinderlijke slagschaduw. Verder verplicht het college de energiebedrijven om bewoners en omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengst, bijvoorbeeld door zelf te kunnen investeren in windmolens en zonnevelden.

Reacties