‘Een eerlijke afweging van zonne-energie versus windturbines ontbreekt’

Foto: Pixabay

In ‘de Buren van Rijnenburg en Reijerscop’ hebben omwonenden van het zogenoemde toekomstige energielandschap – gepland tussen De Meern en IJsselstein – zich verenigd. Zij vrezen overlast van eventuele windmolens en protesteren tegen de komst ervan.

De BVRR heeft heel wat commentaar op de respons van de wethouder op de vragen over de plannen voor de opwekking van duurzame energie in het energielandschap. Deze vragen waren gesteld door gemeenteraadslid Gertjan te Hoonte van de VVD. Zo vindt de BVRR dat een eerlijke afweging van het scenario ‘Zon Voorop’ versus scenario’s met windturbines ontbreekt. “De wethouder noemt alleen drie nadelen die aan het scenario met alleen zonne-energie zouden kleven”, aldus de BVRR. “De energieopbrengst met alleen zon is minder, aldus de wethouder. Maar het scenario met 227,5 ha. zonnevelden levert inderdaad 155 Gwh op (40 Megawatt); Dit staat gelijk aan de opbrengst van 10 mega windturbines van 230 meter. De combinatie zon en wind kan bij het maximale scenario ruim het dubbele opwekken.”

Zon Voorop

De BVRR stelt dat de voordelen van het scenario Zon Voorop niet worden genoemd, maar enorm zijn. “Zo geven zonnepanelen geen hinder van geluid, slagschaduw en stress van witte flashlights overdag en rode knipperende lampjes ‘s nachts. Verder zijn zonnepanelen flexibel: ze kunnen immers worden verplaatst. Het mogelijk verplaatsen kan bijvoorbeeld al na tien jaar vanaf 2030 worden gerealiseerd; waarmee de vrijkomende grond beschikbaar komt voor groen en recreatie of woningbouw. Projectontwikkelaars hebben een voorkeur voor een dergelijk scenario en willen hieraan meewerken. Zon Voorop is het enige scenario dat echt tijdelijk kan zijn en geen enkele hinder oplevert voor de gewenste woningbouw vanaf 2030.”

15 jaar

De windturbines staan er minimaal 15 jaar en de realisatie duurt minimaal 2 jaar, zo stelt de wethouder. De BVRR: “15 jaar is nodig om de investering terug te verdienen, maar molens worden ongeveer na 15 tot 25 jaar verwijderd. Gezien de geluidseffecten in de polder blokkeren deze turbines dus 20 tot 25 jaar een fatsoenlijke toekomstige woningbouw in Rijnenburg. Bij Zon Voorop is het glas halfvol qua energieopbrengst, maar je krijgt er woningen bij vanaf 2030. Het scenario Zon Voorop is het enige scenario dat voldoet aan de door de Raad gestelde vraag naar een scenario met geen toename van geluid boven het geluid van de snelwegen voor omringende woonwijken.”

Planschade

De BVRR vindt het verder opmerkelijk dat er geen kostenpost voor planschade is opgenomen bij scenario’s met windturbines. De wethouder schat dat er maximaal 65 woningen in Rijnenburg en 21 woningen in Reijerscop van de circa 160 woningen in de polder binnen een straal van 800 meter van de geplande turbines komen te liggen en dus compensatie behoeven. De BVRR schat in dat een gemiddelde waardedaling voor deze woningen van 25% realistisch is. “En dan zijn er natuurlijk de overige getroffen woningen in en buiten de polder. Als je rekening houdt met planschade wordt de business case voor windturbines in een dergelijk bewoond stedelijk gebied negatief.”

Reacties