‘Mogelijkheden voor aardwarmte moeten worden onderzocht’

Foto: provincie utrecht

Aardwarmte kan een nieuwe bron zijn voor de verwarming van huizen en gebouwen. En daarmee een goed alternatief voor zon en wind. De provincie Utrecht laat het onderzoeken.

Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte, daarom stimuleert de provincie Utrecht het onderzoek naar de mogelijkheden om aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier naar boven te halen. Zonder gevaar van aardbevingen of vervuiling van grond- en drinkwater. Ook adviseert de provincie de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij vergunningen voor de opsporing en winning van aardwarmte.

Omgeving betrokken

In 2018 is door twee partijen bij de overheid een aanvraag gedaan voor een opsporingsvergunning in de provincie Utrecht, waaronder in de gemeente Utrecht. De provincie vindt het belangrijk dat voldoende rekening wordt gehouden met lokale en regionale belangen, zoals drinkwater, natuur en ruimtelijke inpassing van activiteiten. Ook moet de omgeving worden betrokken bij het onderzoek.

Ultradiepe aardwarmte

De provincie is voorstander van verder onderzoek naar aardwarmte, omdat aardwarmte een de nieuwe bron van verwarming en elektriciteit kan betekenen. Er zijn op dit moment zo’n 23 ‘gewone’ aardwarmteprojecten in Nederland. Voornamelijk in het westen van het land waar veel inzicht is in de ondergrond. Zogenaamde ‘ultradiepe’ aardwarmteprojecten (dieper dan 4 km) zijn in Nederland nog niet gerealiseerd. Ultradiepe aardwarmte is extra interessant vanwege de mogelijkheid om ook elektriciteit op te wekken. Dat kan mogelijk een groot aantal zonneweiden en windmolens schelen.

Reacties