Zeer zeldzame parelduiker in Leidsche Rijn

Foto: wikipedia

In het water bij de Wetering en eerder dit jaar in de Haarrijnseplas is een Parelduiker gesignaleerd. Dat is een zeer zeldzame vogel in deze contreien.

Bij alle waarnemingen gaat het steeds maar om één vogel, geen groep. Het is een vogelsoort die niet vaak hier in het binnenland in de wateren wordt gezien, dus als je vogelaars met camera’s met enorme lenzen in de weer ziet bij de Wetering, dan weet je dat het om de Parelduiker gaat.

Noord-Europese meren

De parelduiker broedt op eilanden in grote Noord-Europese meren. ’s Winters en op de trek wordt hij langs kusten, maar soms ook op binnenwateren gezien. ’s Zomers zijn ze in Scandinavië en Rusland te vinden. In Schotland en aan de Noorse kusten verblijven ze het hele jaar. Dat een Parelduiker hier als wintergast is, is een zeldzaamheid.

Reacties