Geluidswal ter hoogte van Veldhuizen klaar in 2022

Foto: MB

Langs de A12 ter hoogte van Veldhuizen komen geluidswerende voorzieningen, ten westen van de bestaande geluidswal. Een aarden geluidswal en een geluidsscherm zorgen straks dat de inwoners van Veldhuizen de A12 straks minder horen.

Al bij de planvorming van Veldhuizen zijn de geluidswerende voorzieningen opgenomen omdat de buurt dicht langs de A12 gebouwd zou worden. De geluidswal en het geluidscherm zijn vastgesteld in het Provinciaal Inpassingsplan.

Tot waar komt ie?

In het verlengde van de al bestaande geluidswal, ter hoogte van Veldhuizen, komt een geluidswal met een lengte van circa 660 meter en 12 meter hoog. De N198 (Veldhuizerweg) en een gasafsluiterstation van de Gasunie doorsnijden de nieuwe en de bestaande wal. Dit tussenstuk wordt gedicht met een geluidsscherm van circa 180 meter breed en maximaal 10 meter hoog. Voor de aanleg van de geluidswal wordt kleine begroeiing verwijderd en water gedempt. Het water komt in de buurt van het tankstation Bijleveld weer terug.

Start bouw en oplevering

De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren nog even voort: geluidswal en -scherm worden in 2022 opgeleverd. De werkzaamheden zorgen voor een beperkte overlast voor het verkeer. Via bouwborden en berichten via verschillende kanalen houdt de gemeente je op de hoogte van een eventuele verkeersoverlast.

Zonnepanelen

Door de vormgeving van de wal is het mogelijk om energieopwekkende middelen te plaatsen, zoals zonnepanelen. In het energieplan van de gemeente Utrecht is de zuidkant van de wal ook genoemd als een van de mogelijke locaties voor het opwekken van duurzame energie. Eerder dan de oplevering in 2022 kunnen er geen energieopwekkende middelen geplaatst worden. Momenteel verkent de gemeente de mogelijkheid van duurzame energieopwekking door zonnepanelen op de bestaande geluidswal. Als dit succes heeft wil de gemeente Utrecht dit ook doorvoeren op de nieuw aan te leggen wal.

'

Reacties

article
16648
Geluidswal ter hoogte van Veldhuizen klaar in 2022
Langs de A12 ter hoogte van Veldhuizen komen geluidswerende voorzieningen, ten westen van de bestaande
https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2018/10/09/geluidswal-hoogte-veldhuizen-klaar-2022/
2018-10-09T15:24:56+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/417/2018/05/17101926/IMG_3841.jpg
Geluidswal A12 Veldhuizen
Gemeente, Goed nieuws