Nieuwe schaaktafel voor OBS Pantarijn

Foto: P. Janssen

OBS Pantarijn heeft een nieuwe schaaktafel op het schoolplein. Vanochtend is deze officieel in gebruik genomen door wethouder Paulus Jansen, door een partijtje te schaken met initiatiefnemer Jesús Medina Molina.

De schaaktafel is er gekomen door een bijdrage van het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht. Evelyna de Beer heeft kinderen op OBS Pantarijn en werd door Jesús benaderd met de vraag of deze basisschool in Leidsche Rijn een schaaktafel wilde.

Schaaklessen

Evelyna: “OBS Pantarijn heeft naast regulier onderwijs ook hoogbegaafd onderwijs, en daardoor ook schaakles voor de kinderen. Inmiddels is het zo dat de kinderen die hoogbegaafd onderwijs volgen, schaaklessen geven aan de kinderen in het reguliere onderwijs. Dit deden ze op eigen initiatief omdat ze zo enthousiast zijn.” De kinderen van Evelyna schaken zelf nog niet, maar zij stimuleert het wel. Zelf is enthousiast schaker en wil haar liefde voor dit spel graag overbrengen.

Schaakpartijtje

Wethouder Paulus Jansen begon op zijn achtste met schaken en was dus de aangewezen kandidaat om de schaaktafel te openen. De partij met Jesús Medina Molina werd niet afgemaakt, maar de wethouder stond wel vóór toen ze ophielden met het potje.

 

Reacties