Burgerberaad wil afsteekverbod in Utrecht

Foto: pixabay

Het allereerste Utrechtse burgerberaad presenteert vandaag haar adviezen aan de stad over de jaarwisseling. Vijf bijeenkomsten lang bogen ongeveer 100 deelnemers zich over de vraag hoe de jaarwisseling in Utrecht gevierd moet worden en of een vuurwerkverbod daarbij hoort. Het burgerberaad adviseert onder meer om als stad een eigen verhaal over de jaarwisseling neer te zetten, vuurwerk te verbieden en buurtinitiatieven te steunen. In totaal konden de deelnemers stemmen over 15 adviezen. De adviezen werden overhandigd aan wethouder Eva Oosters en gemeenteraadslid Linda Bode als vertegenwoordiger van de raad. Daarmee is het burgerberaad klaar.

Aangenomen adviezen
Het burgerberaad stelt voor om een Utrechts verhaal bij de jaarwisseling neer te zetten. Het doel hiervan is om de saamhorigheid van de traditie te behouden en vergroten. Tijdens de stemming werd al gauw duidelijk dat er een ruime meerderheid van het beraad voor een lokaal afsteekverbod was. Het beraad adviseert de gemeente om een stap te zetten richting een vuurwerkvrije traditie. Het beraad beseft dat er onvoldoende capaciteit is om een lokaal verbod te handhaven en er misschien niet toe leidt dat er geen vuurwerk meer wordt afgestoken. Maar het geeft een krachtig signaal af aan de stad en landelijke politiek. Ook het advies om kleinschalige en toegankelijke initiatieven verspreid over alle buurten te ondersteunen kon rekenen op een meerderheid. Het beraad adviseert om hier een budget voor vrij te maken.

Adviezen die het niet haalden
Een groot muziekfestival tijdens de jaarwisseling haalde geen meerderheid. Ook een jongerenberaad dat specifiek activiteiten zouden uitwerken voor jongeren haalde net geen meerderheid. Eén van de adviezen was om op bepaalde pleinen vuurwerk juist wel mogelijk te maken. Dat advies haalde ook geen meerderheid.

Stemmen over adviezen
Over de in totaal 15 adviezen kon het burgerberaad stemmen. Een ruime meerderheid was nodig om de adviezen ook over te nemen. Meer dan tweederde van het beraad moest het hiervoor met elkaar eens worden. In totaal haalden 8 adviezen een meerderheid en die zijn aangeboden aan het stadsbestuur. Er is voor de adviezen van het burgerberaad een maximaal budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De gemeente aan zet
De gemeenteraad neemt de adviezen over als ze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn. Een groep medewerkers van de gemeente Utrecht die ook betrokken waren bij de totstandkoming en de ondersteuning van het beraad hebben tussendoor feedback gegeven over de adviezen. Nu wordt een controle gedaan op de financiële, juridische en praktische uitvoerbaarheid.

Naar verwachting volgt de publicatie van deze laatste controle eind maart 2024. Dan publiceert het college ook het adviesrapport van het burgerberaad inclusief het toetsrapport. Daarna neemt de gemeenteraad in april een definitief besluit over de viering van de jaarwisseling in Utrecht vanaf 2024/2025.

Blijf volgen
Via www.utrecht.nl/burgerberaad blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. U vindt daar spoedig ook een samenvatting van de verschillende adviezen.

Cookieinstellingen