Lang verwachte oplevering nieuwbouw Academie Tien uitgesteld

Foto: Utrecht

De lang verwachte oplevering van het nieuwe schoolgebouw van Academie Tien is uitgesteld. Het schooljaar zou van start gaan in de nieuwbouw aan het Berlijnplein vlakbij de Pathé bioskoop. Maar de bouw is vertraagd.

Directeur Albert Wijnsma laat via de website weten dat het schooljaar weer gestart is op de Philipsguldenhof. “Wij zijn in de vakantie overvallen door het bericht van de aannemer dat de oplevering van 4 augustus niet gehaald zou worden. We hadden ons allemaal verheugd op een start in ons mooie, nieuwe gebouw. Helaas bleek de inschatting van alle bij de bouw betrokken partijen te optimistisch. De aannemer laat weten dat de complexiteit van het gebouw en de afwijkende weersomstandigheden een aanleiding vormen van de vertraging. Dit bericht is uiteraard een grote teleurstelling. Ook wij hebben de afgelopen dagen enorm gebaald.”

De ouders en leerlingen zijn op de hoogte gesteld van de omstandigheid, maar wanneer er wel verhuisd kan worden is nog onduidelijk.
“Op dit moment zijn de gemeente en de aannemer in overleg over een nieuwe bouwplanning. Dat betekent dat er in de komende weken opnieuw gekeken wordt naar een nieuwe verhuisdatum. Er wordt daarbij nagedacht over de kerstvakantie, maar dit scenario is nog niet zeker. Naast een oplevering, moeten we ook rekening houden met de tijd die het kost om te verhuizen. Ter vergelijking: het verhuisbedrijf zou in de zomervakantie twee weken bezig zijn geweest om alle spullen over te zetten.”

De vertraging brengt de planning van de gezinnen en docenten behoorlijk door de war. Er was door de partijen rekening gehouden met een verschuiving van vrije dagen. De school zegt hier rekening mee te willen houden: “Vorig schooljaar hebben we jullie laten weten dat de kerstvakantie dit jaar vijf dagen langer zou duren in verband met de verhuizing in de zomervakantie. In principe behouden we deze planning, omdat gezinnen en collega’s hiermee al rekening gehouden hebben. We gaan aan de start van het schooljaar wel graag in gesprek met onze medezeggenschapsraad en collega’s om te bekijken welke kerstvakantieplanning wenselijk en haalbaar is gegeven verschillende scenario’s voor de verhuisdatum.”

Op de oude locatie Philipsguldenhof is alles in het werk gezet om het gebouw weer bruikbaar te maken. Er zullen onder andere in nauwe samenwerking met de gemeente extra noodlokalen gezocht moeten worden.

Wijnsma heeft er vertrouwen in dat de onderwijskwaliteit niet onder de omstandigheden zal leiden: “Ook afgelopen jaar is het ons als team gelukt om het onderwijs–ondanks een verhuizing van locatie Oesterzwam naar Philipsguldenhof–onverminderd doorgang te laten vinden. Ook in de planning van schoolexamenweken houden we hiermee rekening.”

Cookieinstellingen