Rechtszaak tragedie Mandemakerslaan verloopt stroef

Foto: Politie

De tragedie die zaterdag 13 mei jl. aan de Mandemakerslaan in De Meern plaatsvond heeft de buurtbewoners geschokt. Die avond werd een 69-jarige Merenees thuis neergestoken door zijn partner en overleed kort daarna. Zijn 50-jarige vrouw werd gearresteerd en wordt nu verhoord.

De verdachte beweert uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Echter, bevindingen van het pathologisch onderzoek werpen twijfels op deze verklaring. De zaak wordt verder gecompliceerd door problemen met de tolk die de verklaringen van de verdachte vertaalde.

Tijdens de rechtszitting werd duidelijk dat de verklaring van de verdachte over het steekincident niet overeenkomt met de verwondingen die bij het slachtoffer zijn aangetroffen. Volgens de patholoog wijzen de letselkenmerken erop dat het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk van achteren is aangevallen terwijl hij in een stoel zat. Dit staat haaks op de bewering van zelfverdediging door de verdachte, die stelt dat het slachtoffer haar aanviel voordat zij reageerde met fatale gevolgen.

Een extra complicatie in deze zaak is het gebruik van tolken. De verdachte, van Thaise komaf, gaf aan dat haar verklaringen verkeerd zijn weergegeven door een van de Thaise tolken die haar verklaringen vertaalde tijdens het politieverhoor, de reconstructie van het incident en bij gesprekken met een psycholoog. Volgens de verdachte heeft deze tolk haar woorden verkeerd geïnterpreteerd en haar verhaal vervormd. Haar advocaat stelt dat de tolk haar eigen versie van de verklaringen heeft gemaakt, wat ernstige twijfels werpt over de juistheid van de vertalingen.

De rechtbank heeft ingestemd met het verzoek van de verdediging om een andere tolk de opgenomen verklaringen te laten beluisteren om de juistheid van de eerdere vertalingen te verifiëren. Dit heeft geleid tot vertraging in het proces, wat op zijn beurt betekent dat het nog maanden kan duren voordat de rechtszaak kan worden afgehandeld.

Ook het onderzoek naar het steekincident is nog niet voltooid, aangezien niet alle sporen die in het huis zijn aangetroffen door het Nederlands Forensisch Instituut zijn onderzocht. Daarnaast moeten deskundigen die de psychische toestand van de verdachte hebben beoordeeld, nog hun conclusies presenteren. Ook de reclassering moet nog een advies geven over mogelijke straf en behandeling. Een essentiële getuige bevindt zich momenteel in Thailand en moet nog worden gehoord.

De zaak zal opnieuw worden besproken tijdens een pro forma-zitting op 14 november, waarin de voortgang van het onderzoek en de verdere procedures zullen worden beoordeeld. Deze zaak blijft een complexe puzzel waarbij forensisch bewijs, verklaringen en tolkproblemen nauwgezet moeten worden onderzocht om tot een helder beeld van de gebeurtenissen te komen.

Cookieinstellingen