Zonne-eilanden Nedereindse Plas houden rekening met groen, vogels en vleermuizen

Foto: Gemeente Nieuwegein

De gemeente Utrecht wil op de oostelijke plas in het Nedereindse Park zonne-eilanden aanleggen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu vastgesteld dat deze eilanden zo aangelegd moeten worden dat ze de begroeiing aan de oevers en het foerageergebied van vleermuizen en vogels niet aantasten. Ook komt er drijvend groen rond de zonnepanelen om de biodiversiteit te verbeteren.

Bij het onderzoek of de zonne-eilanden op de plas haalbaar zijn, houdt de gemeente Utrecht al rekening met belangrijke waarden van de natuur, zoals een plek voor watervogels, de oeverzwaluw en vleermuizen en de kwaliteit van het water en de waterbodem. Ook wil ze dat mensen goed kunnen blijven recreëren bij de plas. Dit heeft ertoe geleid dat de zonne-eilanden alleen op het oostelijke deel van de plas komen. Zo kan ook de oever van de westelijke plas, als dat nodig blijkt, hersteld worden. Om de kwaliteit van het water te behouden, kiest ze er nu voor om zonnepanelen op maximaal 25% van de plas te leggen. Wel doet ze nog onderzoek, met Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR), of ze ook een groter deel (maximaal 50%) van de plas kan gebruiken.

Bewoners dachten mee

De gemeente heeft omwonenden gevraagd wat zij vinden van de plannen, en welke ideeën ze hebben voor de zonne-eilanden op de Nedereindse plas. Het blijkt dat mensen zorgen hebben over de effecten van zonnepanelen op het water voor de natuur en recreatie. Ook al kan de gemeente deze zorgen niet helemaal wegnemen, houdt ze hier wel rekening mee in de verdere uitwerking van het ontwerp van de eilanden. Het realiseren van groene eilanden ziet de omgeving als belangrijke meerwaarde en krijgt daarom extra aandacht in het vervolgproces.

Lokaal eigendom

De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat omwonenden kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. Ze wil het daarom mogelijk maken dat minimaal 50% van de aandelen of andere eigendomsbewijzen voor een marktconforme prijs beschikbaar komen aan bewoners van omliggende gemeenten (Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden). Hoe ze dat gaat doen, wordt nog verder samen met geïnteresseerde inwoners en bedrijven uit de omgeving uitgewerkt.

 

Cookieinstellingen