Meer theater, muziek en ander cultuurprogramma met en voor jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

4 ton voor jongerencultuur Utrecht
4 ton voor jongerencultuur Utrecht
Foto: flickr

Er komt meer theater, muziek en ander cultuurprogramma voor jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. De Vrijstaat, BOKS cultuurhuis en Cultuur19 gaan de komende jaren een uitgebreid cultuurprogramma voor hen neerzetten. Deze cultuurpartijen zijn door een adviescommissie met daarin jongeren uit de wijken gekozen.

“Het mooie is dat jongeren zelf hebben meebepaald wat er in hun wijken te doen is”, zegt wethouder Cultuur Eva Oosters. “Ook ben ik blij dat de organisaties echt samen met jongeren de plannen ontwikkeld hebben en uitvoeren. Zij weten tenslotte het beste waar behoefte aan is.”

De drie culturele partijen zijn al actief in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Ook in de afgelopen twee jaar organiseerden zij activiteiten in de wijken. Zij creëerden met bijvoorbeeld muziek- en theaterprojecten mogelijkheden voor jongeren om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze te presenteren. Met deze nieuwe subsidie van de gemeente kunnen de organisaties dit verder uitbouwen op verschillende plekken in de twee wijken.

Bij subsidieaanvragen maakt Utrecht vaak gebruik van adviescommissies met externe deskundigen. Jongeren maakten deel uit van deze cultuurcommissie. Zij werden getraind en begeleid door de voorzitter. Een van de leden van de jongerencommissie vertelt: “Ik vond het superleuk om mee te denken over cultuurplannen in de buurt. Vooral omdat ik normaal alleen de uitkomst van die plannen zie en ik het nu van een andere kant kon beleven”, aldus Aafke.

 

Cookieinstellingen