Woningbouw aan de Haarrijnseplas een stap dichterbij

Foto: Gem. Utrecht

De woningbouw aan de Haarrijnseplas is een stap dichterbij gekomen. Het bestemmingsplan ‘Woningbouw Haarrijn en Haarrijnseplas’ is door het college goedgekeurd. Hiermee wordt de bouw van maximaal 700 duurzame, energiezuinige woningen mogelijk, kan er een (klein) zonnepark op het oostelijk deel van de Haarrijnseplas komen en is er ruimte voor horeca.

Het bestemmingsplan heeft begin dit jaar ter inzage gelegen. Er zijn 14 zienswijzen ingediend die tot een aantal relatief kleine wijzigingen hebben geleid. De raad behandelt het bestemmingsplan in het najaar van 2022.

Bij de ontwikkeling van de woonbuurt Haarrijn ligt de nadruk op duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen. Hierbij horen ook voorzieningen voor elektrisch- en deelvervoer. Op het recreatiedeel van de Haarrijnseplas komen drijvende zonne-energie-eilanden. Deze leveren jaarlijks 4 miljoen kilowattuur op, waarmee in een groot deel van de energiebehoefte van Haarrijn kan worden voorzien.
Om de biodiversiteit in het gebied te vergroten, komen om de zonne-eilanden groenstroken heen, zodat er midden op de plas broed- en foerageerplekken ontstaan voor diverse vogels en vleermuizen. De gemeente is de aanbesteding gestart van de aanleg van dit zonnepark.

Van deze 700 woningen worden 19% sociale huur, 50% middelduur (15% middenhuur en 35% betaalbare koop) en 31% in de dure categorie gerealiseerd. Daarnaast komt er een Utrechts KindCentrum (UKC) en een kinderdagverblijf.
Het bestemmingsplan staat tot 1.250 m² horeca toe, maakt een zonnepark op de oostelijke Haarrijnseplas en ruimte voor evenementen mogelijk. Daarnaast is het westelijk deel van de Haarrijnseplas als natuurplas nu vastgelegd in het bestemmingsplan.

Reacties

Cookieinstellingen