De boot de Heier in de Leidse Rijn: reacties verschillen

Foto: RDN

Het bericht over de boten in de Leidse Rijn heeft nogal wat reacties gekregen op ons Facebookkanaal. Vooral over de boot De Heier hadden bewoners verschillende meningen.

De een vindt dat de boot er anders uitziet en irriteert zich er niet aan, juicht juist de verscheidenheid toe. Menig ander vindt de boot vervallen en geen gezicht of zelfs smerig.
Het schijnt dat een man erin gewoond heeft, maar al enkele tijd naar een woning is verhuisd. De boot gebruikt hij voor opslag en hij zou plannen hebben de boot weg te halen. Een andere boot die in zijn bezit was, is door hem weggehaald omdat deze begon te zinken.

Volgens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, aldus een bewoner die het nagevraagd heeft, moeten boten weggehaald worden wanneer ze gevaar vormen voor de omgeving. Dit is niet het geval, meldt een toezichthouder die ter plekke gekeken heeft: ‘Er is geen sprake van een wrak of aanwijsbaar milieurisico. Het huidige vaarwegbeleid van het waterschap voorziet niet in een ligplaatsenbeleid. In de toekomst zal er wel een ligplaatsenbeleid komen.’

Reacties

Cookieinstellingen