Door zeer onzorgvuldige werkwijze is kans kap bomen in De Meern groot: 400 bomen in gevaar

Foto: MB

In De Meern hebben mogelijk 400 bomen wortelschade ondervonden. Dit gebeurde tijdens de aanleg van glasvezel. De aannemer gebruikte een graafmachine voor de werkzaamheden op de stoep terwijl dat niet de afspraak was. Het werk is nu stilgelegd.

Het betreft het gebied tussen de Mauritslaan en de Laan 1954 en de Meerndijk en de Meentweg. In ieder geval zeven bomen moeten worden gekapt; dat zijn zes bomen aan de Doctor Ariënslaan en één aan de Renesselaan. Volgens de gemeente moeten ze weg omdat ze instabiel zijn geworden en bij storm zouden kunnen vallen. Maar daar is de kous niet mee af, want mogelijk hebben nog meer bomen ernstige schade ondervonden. De gemeente begint met een onderzoek bij de 125 bomen waar naar verwachting het schaderisico het hoogst is. Mocht er schade gevonden worden dan wordt de stabiliteit van de boom gecheckt door een trekproef.

De Partij voor de Dieren noemt de situatie rampzalig; de bomen zijn tussen de 17 en 50 jaar oud en beeldbepalend voor De Meern. Maar  bovendien vraagt de partij zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren terwijl er dagelijks een toezichthouder van de gemeente ter plekke zou zijn. De partij gaat er vragen over stellen aan het college.

Het werk werd uitgevoerd in opdracht van kabelexploitant Open Dutch Fiber (ODF). Het bedrijf neemt verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

 

Reacties