Polsbandje om bij café-bezoek

Foto: LRN

Utrecht start deze week met de uitgifte van polsbandjes om het werk van horecamedewerkers en –ondernemers te verlichten en om de controle voor horecabezoekers te vergemakkelijken. Dit gebeurt vanaf drie uitgiftepunten in de binnenstad: de Neude, het Lucasbolwerk en het Ledig Erf. Op donderdag 7 oktober ontvangen vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland en wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) om 14.00 uur op het Ledig Erf de eerste bandjes op vertoon van hun coronatoegangsbewijs (QR-code) en identiteitsbewijs.

Met de polsbandjes hoeven bezoekers aan de Utrechtse horeca op donderdag, vrijdag en zaterdag maar één keer hun coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te laten zien en krijgen zij op één avond toegang tot meerdere horeca-gelegenheden. Daarnaast wordt hiermee zo veel mogelijk voorkomen dat er rijen wachtenden ontstaan voor de deuren van de horeca. Bezoekers van de horeca kunnen ook nog steeds toegang krijgen door het tonen van hun coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs. De uitgiftepunten van polsbandjes zijn open op de donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 14.00 uur tot 23.00 uur.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Ondernemers in de horeca hebben veel voor hun kiezen gehad. Ik ben blij dat we met de inzet van polsbandjes ondernemers in deze lastige tijd kunnen helpen.”

Wethouder Klaas Verschuure: “We zijn in gesprek gegaan met Koninklijke Horeca Nederland om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Samen zijn we hier op uitgekomen en volgens ons is dit een mooie tegemoetkoming aan de wens van de Utrechtse horeca. We zijn blij dat we op deze manier het werken met het coronatoegangsbewijs voor bezoekers en horeca wat kunnen versoepelen.”

Sinds 25 september hoeft er geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden in verband met corona. Om veilig de horeca en andere uitgaansgelegenheden te kunnen bezoeken, is het sinds deze datum verplicht om het coronatoegangsbewijs (op een mobiele telefoon of op papier) samen met een identiteitsbewijs te laten zien. De verantwoordelijkheid voor controle ligt bij de horeca en uitgaansgelegenheden. Omdat de horeca heeft aangegeven dat deze werkwijze extra druk met zich meebrengt en om eventuele wachtrijen te verkorten, biedt de invoering van het polsbandje uitkomst.

De drie locaties waar bezoekers in Utrecht polsbandjes kunnen krijgen zijn zorgvuldig gekozen: de locaties zijn gemakkelijk lopend, per fiets en met het OV bereikbaar, ze liggen nabij horeca-gelegenheden in de binnenstad en er is genoeg ruimte om de uitgiftepunten in te richten. Gemeente Utrecht blijft monitoren hoe de uitgifte van polsbandjes werkt in de binnenstad en wijzigt de aanpak, als dat nodig is. De polsbandjes zijn geldig op de dag van uitgifte tot sluitingstijd. De uitgifte van polsbandjes wordt gefinancierd door de extra middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering en handhaving van het coronatoegangsbewijs. De gemeente Utrecht blijft steekproefsgewijs controleren of de controle van het coronatoegangsbewijs danwel de polsbandjes in de horeca goed verloopt.

 

Reacties

Cookieinstellingen