Provincie Utrecht lanceert website met woningmarktcijfers

Foto: MB

De provincie Utrecht biedt via de nieuwe monitor Wonen actuele en eenduidige gegevens over de woningmarkt in Utrecht. De website toont gegevens over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en biedt ook inzicht in demografische trends.

Zo geeft de monitor Wonen een goed beeld van de huidige woningmarkt. Het aanpakken van het woningtekort staat hoog op de agenda van de provincie Utrecht. De provincie werkt samen met overheden en bedrijven aan de bouw van 10.000 woningen per jaar. De helft van deze nieuwe woningen moet onderdeel zijn van het sociale en middeldure segment.

Gemiddelde prijzen

De monitor Wonen wordt een volwaardig data- en kennisplatform voor gemeenten, provincie, marktpartijen en het Rijk. Ook inwoners van de provincie kunnen de monitor raadplegen voor concrete informatie over de woningmarkt op elk gewenst schaalniveau. Verder zijn ook de trends en ontwikkelingen op de woningmarkt zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld te zien wat de gemiddelde transactieprijzen in de koopsector zijn en de slagingskansen in de sociale huursector.

Reacties