Student & Starter pleit voor leefstraat in Terwijde

Foto: maps

Waar mag meer groen? Student & Starter wil meer groen in de stad. In Terwijde hebben ze een plek ontdekt waar zeker verbetering is: bijvoorbeeld het pad tussen de Jazzsingel en de Louis Armstronglaan.

“Het pad loopt van de James Johnsonstraat tot aan winkelcentrum Terwijde en kruist meerdere autostraten, maar het merendeel is autovrij. Dat maakt het uitermate geschikt om een klein ommetje te maken of om kinderen zorgeloos te laten spelen. De fractie van Student & Starter vindt het erg jammer dat dit pad met uitzondering van een paar kleine grasperkjes erg versteend is.” Aldus de Utrechtse politieke partij.

Autovrije straat

“Omdat met meer groen de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt, hebben wij ideeën en vragen aan het college”, aldus  Jeffrey Koppelaar en Tessa Sturkenboom van Student & Starter. Zij vragen het college van Utrecht of het ermee eens is dat dit pad zich er als autovrije straat bij uitstek voor leent om vergroend te worden. De fractie van Student & Starter ziet meerdere mogelijkheden om het pad te vergroenen, met bijvoorbeeld extra bomen en grotere boomspiegels (dat stuk zand rondom een boom in de stoep), plantenbakken en groenere gevels.

Leefstraat

Student & Starter vraagt het college of ze vergroeningsmaatregelen wil treffen, maar stelt ook dat bewoners zelf initiatief tot vergroening kunnen nemen. Dan zou de gemeente hen hierop kunnen wijzen en budgetten beschikbaar kunnen stellen. “Omdat het pad sowieso al autovrij is, leent het zich er bij uitstek toe om ingericht te worden als – wellicht zelfs permanente – leefstraat.” De fractie van Student & Starter is groot voorstander van de leefstraten, omdat deze bijdragen aan het onderling contact in de buurt.

Reacties