Nieuwe ontsluiting ontlast Dorpeldijk en Liesgrassingel door De Meern en Vleuterweide

Foto: Woerden

Er wordt weer een nieuwe stap gezet om het (vracht)verkeer van en naar het kassengebied Harmelerwaard een directe verbinding te geven met de A12. De nieuwe ontsluiting ontlast de smalle route over de Dorpeldijk en de Liesgrassingel door De Meern en Vleuterweide.

Ook kan het de overlast door vrachtwagens op de weg Harmelerwaard verminderen. De kruising tussen de ontsluitingsweg en de weg Harmelerwaard zal zo worden aangelegd dat afslaan naar de weg Harmelerwaard lastig of zelfs onmogelijk wordt. Dit maakt de kruising veiliger. Om het kassengebied te ontsluiten, komt er een nieuw weggedeelte dat de oostelijke randweg Harmelen (Adriaan van Beusechemweg/BRAVO 8) verbindt met de noordelijk gelegen Hugo de Vriesweg.

Eind 2022 klaar

De ontsluitingsweg zal met een nieuwe brug de sprong over de Leidsche Rijn maken. De brug en de ontsluitingsweg worden betaald door provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Woerden. Als alles meezit, kan de nieuwe ontsluiting eind 2022 klaar zijn. Het plan met bijbehorende stukken is van donderdag 24 december 2020 t/m woensdag 3 februari 2021 in te zien op www.woerden.nl (inwoners > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding). Daar is ook te lezen hoe reacties kunnen worden ingediend.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 19 januari van 19.30 – 21.00 uur is er een digitale informatiebijeenkomst. De gemeente geeft op deze avond informatie over het ontwerpbestemmingsplan en de effecten hiervan. Ook kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Voor deze bijeenkomst kun je je aanmelden via [email protected].

Reacties