Vergunning voor verbouwing tot woning voor asielzoekers in De Meern

Foto: MB

De gemeente Utrecht heeft de vergunning verleend zodat het pand in De Meern aan de Meentweg – tegenover het Mauritspark – omgebouwd kan worden tot asielzoekerslocatie voor minderjarigen. De vergunning was al eind juli verleend maar men was vergeten deze online te zetten.

Dat is nu alsnog gebeurd; zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-272578.html. Belanghebbenden kunnen binnen de wettelijke termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen, die termijn is met de publicatie mee opgeschoven.

Nog geen planning

Inmiddels is er ook een aannemer geselecteerd: bouwbedrijf Huurman zal als aannemer de verbouwing op zich nemen. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is nu bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing. Dat neemt meer tijd in beslag dan eerder was ingeschat, dus een exacte planning is er nog niet.

Acties

In juni is met bewoners een schouw gelopen door de buurt. Hieruit kwamen een paar acties naar voren. Zo zijn bij de kruising van het fietspad vanuit het Meentpark naar de Laan 1954 markeringen aangebracht. Vanaf 12 november starten de werkzaamheden voor het aanbrengen van verlichting langs dit fietspad. Daarna volgt begin 2021 de aanpak van de verlichting aan het einde van de Meentweg. Voor de herinrichting van de speelplek in het Mauritspark worden samen met de bewoners voorstellen gemaakt die aan de buurt worden voorgelegd. Als er voldoende draagvlak voor de voorstellen is, start de uitvoering.

Reacties