Groen rondom Utrecht moet ‘mee groeien’ met de stad

Foto: Clarita Rijnsent

Verschillende gemeenten in de provincie Utrecht – waaronder de stad Utrecht – ondertekenden een overeenkomst met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer over het beheer en behoud van het groen rondom de stad.

Dat groen levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving, en juist nu is het belangrijk dat inwoners kunnen genieten van een mooie groene omgeving. Dichtbij huis is veel moois te vinden aan groen en dat willen de betrokken partijen graag zo houden.

Haarzuilens

Het gaat om het beheer van het Gagelbos, Nieuw-Wulven, IJsselbos en landgoed Haarzuilens. Deze gebieden zijn belangrijk voor de inwoners uit de hele regio Utrecht. De groene gebieden zijn ooit aangelegd en ontwikkeld om evenwicht te bieden aan de steeds groter wordende stedelijke omgeving. Dit begon als Rijksprogramma, maar met de bezuinigingen op groen in 2011 was er geen geld meer voor de inrichting en het beheer van deze gebieden.

Groen groeit mee

Het programma Recreatie om de Stad – zoals dat heette – liep tot 2020 en is nu afgerond, maar de Utrechtse regio blijft groeien. Deze groei betekent ook meer behoefte aan groene recreatieruimte en natuur.  Groen is ons ‘kapitaal’ en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat in de regio. Dit kapitaal moet meegroeien, zo vinden de betrokkenen. Gemeenten en provincie maken hier komende periode een gezamenlijke aanpak voor onder de noemer ‘Groen groeit mee’.

Fietsen en wandelen

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “De afgelopen periode hebben onze inwoners veel gebruik gemaakt van het groen in hun directe omgeving: mensen gingen meer fietsen en wandelen en genoten van al het moois dat de provincie te bieden heeft. Die groene kwaliteit willen we graag behouden voor onszelf en de volgende generaties. Daarom zetten we ons in voor het beheer ervan én voor de toekomstige ontwikkeling.”

Reacties