Gemeenteraad zegt ja tegen windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

Foto: MB

De knoop is doorgehakt door de Utrechtse gemeenteraad: er kunnen acht windmolens komen in het gebied in de hoek van de A12 en de A2, de polders Rijnenburg en Reijerscop. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemde voor.

Er is al jaren discussie over het gebied aan de andere kant van de A12, ter hoogte van De Meern. Het was ooit bedoeld voor woningbouw, maar die plannen werden tijdens de crisis in de ijskast gezet. Een alternatief plan kwam op: het moet hét energielandschap van Utrecht worden. Huizen zouden er pas in 2030 gebouwd gaan worden en intussen konden er zonnepanelen en windmolens geplaatst worden om stroom voor 80.000 huishoudens op te wekken. De discussie tussen voor- en tegenstanders van de opwekking van duurzame energie daar speelt al lang. Omwonenden vrezen overlast van de windturbines die twee keer zo hoog als de Dom worden. Ook de woningnood in Utrecht speelt een rol in de discussie, want er zijn veel woningen nodig in Utrecht en in Rijnenburg is plek om te bouwen.

Geen woningbouw

Het plan van de VVD om geen windmolens te bouwen, maar vooral in te zetten op woningbouw haalde het donderdagavond niet. Tegenargumenten voor woningbouw die geregeld worden genoemd zijn de lastige ontsluiting op snelwegen en openbaar vervoer en te weinig mogelijkheden voor biodiversiteit. Het besluit van de raad opent nu definitief de weg naar een energielandschap, hoewel de coalitiepartijen niet zonder meer enthousiast zijn. D66 wil nog steeds de mogelijkheid openhouden om in de polder te gaan bouwen. GroenLinks wil juist helemaal niet bouwen in de polders. Volgens hen moet je vooral binnenstedelijk bouwen en niet in buitengebieden. Een deel van de oppositie in de raad is tegen windmolens.

Grondeigenaren

Of de windmolens er nu ook echt komen is nog wel de vraag, want de eigenaren van de grond willen liever woningen bouwen. Eerder hebben zij gezegd niet te zullen meewerken aan een energielandschap op hun grond. Het laatste woord is er voorlopig nog lang niet over gezegd.

Reacties