Rust en bezinning versus eenzaamheid en ongerustheid

Foto: pixabay

18 procent van de inwoners van de provincie Utrecht maakt zich zorgen door de coronacrisis. Ze maken zich met name zorgen over de gezondheid van zichzelf en hun naasten en over de economische situatie in het land.

Dat blijkt uit een online onderzoek dat de GGD regio Utrecht heeft gehouden in de provincie Utrecht in de periode van 3 tot 13 april 2020. Het onderzoek is ingevuld door 5.895 inwoners. 38 procent van de mensen die het onderzoek hebben ingevuld rekent zich tot een van de risicogroepen van het coronavirus. De aangegeven aandoeningen zijn onder meer een hartaandoening (19 procent), diabetes (13 procent), overgewicht (27 procent) en long/luchtwegaandoening (32 procent.

Rust en bezinning

17 procent denkt besmet te zijn (geweest) met het cornonavirus, 1 procent geeft aan dat het coronavirus is vastgesteld door een test. 31 procent van de geïnterviewden voelt zich opgesloten en 30 procent voelt zich eenzamer terwijl 36 procent de coronacrisis ervaart als een periode van rust en bezinning. 77 procent van de geïnterviewden geeft aan zich kalm en rustig te voelen en 71 procent slaapt goed.

Reacties