Leger des Heils en GroenWest realiseren gemengd wonen-project in De Meern

Foto: google

Het voormalige verzorgingshuis Huize Nijevelt wordt verbouwd door woningcorporatie GroenWest en het Leger des Heils om er woonunits te realiseren. Deze plannen maakte men in november al bekend, maar nu is het officieel: de samenwerkingsovereenkomst is getekend.

Na een stevige renovatie van het gebouw kunnen vijftien bewoners vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen-voorzieningen van het Leger des Heils hier een volgende stap maken in hun herstel: zelfstandig wonen. De overige achttien appartementen in het gebouw worden verhuurd aan mensen die ervoor kiezen om een ‘goede buur’ te zijn. Als bewonersgroep houden de huurders onderling contact en ondernemen ze samen activiteiten. Daarvoor hebben ze een gezamenlijke ontmoetingsruimte in het gebouw. Het Leger des Heils blijft nog langdurig begeleiding bieden aan de bewoners.

Werving bewoners

GroenWest verwacht in de zomer van 2020 de bouwvergunning die nodig is voor grotere ingrepen bij de renovatie van het gebouw, zoals het plaatsen van balkons. De overige werkzaamheden in het gebouw beginnen naar verwachting in de maanden voor de zomervakantie. Rond de zomer start de werving van de bewoners, die naar verwachting eind 2020/begin 2021 hun intrek kunnen nemen in het gerenoveerde gebouw.

Overlast

Buurtbewoners gaven eerder al aan niet onverdeeld blij te zijn met bewoners in hun wijk uit de maatschappelijke opvang. GroenWest zegt geen overlast voor de buurt te verwachten omdat de mensen die er komen te wonen hun problemen onder controle hebben. Bovendien zullen de geselecteerde medebewoners het als eerste merken wanneer er iets mis gaat. Zij kunnen dan hulp inschakelen voordat de buurt er last van zou kunnen krijgen.

Reacties