Utrecht bouwt landelijk de meeste nieuwbouwwoningen

Foto: MB

Utrecht loopt op kop als het gaat om het aantal afgegeven vergunningen voor nieuw te bouwen woningen: in 2019 is voor 3342 woningen een vergunning om te bouwen af gegeven. 68 procent van die woningen is huur.

In 2019 werd landelijk voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 18 procent minder vergunde nieuwbouwwoningen dan in 2018. Een derde van de vergunde nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de bouw. In Utrecht werden met 3 342 de meeste nieuwbouwwoningen vergund. In Amsterdam werden 1995 woningen vergund, waarvan eveneens 68 procent voor de verhuur bestemd. In andere steden waar meer dan duizend nieuwbouwwoningen zijn vergund, is het aandeel vergunde huurwoningen in de meeste gevallen lager.

Twee jaar

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar. Vergunningen voor woningtransformaties (het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen) zijn niet in de cijfers over het aantal vergunde nieuwbouwwoningen opgenomen. Eerder  meldde het CBS al dat er in 2019 bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen aan de voorraad zijn toegevoegd.

Reacties