Enik Recovery College helpt bij psychische problemen

Foto: Pixabay

Een project in Utrecht waarbij mensen die een psychische ziekte of een verslaving achter de rug hebben anderen met dezelfde problemen helpen, is een groot succes. De gemeente Utrecht heeft het Recovery College, zoals het project heet, voor negen jaar gecontracteerd om hulp en begeleiding te bieden aan mensen met psychische aandoeningen.

Het Enik Recovery College is een centrum voor ontwikkeling en scholing voor herstel na psychische ontwrichting. Er zijn drie locaties in Utrecht, waarvan er sinds kort een in Leidsche Rijn is gevestigd. Utrecht betaalt het Recovery College in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hulp voor cliƫnten is gratis.

Ervaringsdeskundigen

Voor de gemeente Utrecht biedt het Recovery College uitkomst voor de problemen met de wachtlijsten voor de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die vanwege hun psychische problemen in aanmerking komen voor ggz-zorg en begeleiding, moeten vaak lang wachten voor ze aan de beurt zijn bij reguliere instellingen. Een van de dingen die de ervaringsdeskundigen van Recovery College doen is lotgenoten ondersteunen die op zo’n wachtlijst staan. Dat is voor veel mensen een moeilijke periode. Ze zijn zo ver dat ze behandeld willen worden, maar zijn nog niet aan de beurt. In die periode proberen de ervaringsdeskundigen hen te helpen hun leven op de rit te houden of te krijgen. Doordat mensen meer inzicht krijgen in hun eigen situatie krijgen ze vaak ook wat meer perspectief.

Leven weer oppakken

Ook mensen van wie de reguliere ggz-behandeling (bijna) beĆ«indigd is kunnen terecht bij het Recovery College, bijvoorbeeld als ze hersteld zijn van een psychose en hun leven weer moeten oppakken. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk, de toekomst is of lijkt vaak onzeker voor wie net zo’n ingrijpende ervaring heeft gehad. Gesprekken met iemand die hetzelfde heeft doorgemaakt helpen daarbij. Het programma van Enik Recovery College bestaat uit trainingen, workshops, herstelwerkgroepen en retreats. Veel draait om het uitwisselen van ervaringen en herkenning.

Meer info vind je op http://www.enikrecoverycollege.nl. Het Enik Recovery College is ondergebracht in buurtcentrum Bij de Buren, Eerste Oosterparklaan 76 in Leidsche Rijn. Maandag 27 januari van 14.00 tot 16.00 uur en maandag 23 maart van 9.30 tot 11.30 uur kun je binnenlopen en kennismaken.

(bron: NOS)

Reacties