Meerderheid Utrechtse raad pleit voor woonplicht nieuwbouw

Foto: onb

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat Utrecht in navolging van Amsterdam de tweede stad wordt die een woonplicht invoert voor nieuwbouw. GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en CDA stelden hierover afgelopen donderdag vragen aan het college.

GroenLinks-raadslid Floor de Koning: “Met deze maatregel willen we de enorm gestegen verkoopprijzen van woningen beteugelen en starters meer kansen bieden. Zij hoeven dan minder te concurreren met beleggers, die woningen opkopen en doorverhuren. Woonplicht is een zware maatregel, maar wel een die nodig is om de wooncrisis aan te pakken.”

Leeuwesteyn

De Utrechtse gemeenteraad heeft al vaker de wens uitgesproken om maatregelen te nemen voor meer betaalbare koopwoningen. In reactie op de mondelinge vragen gaf het college aan binnenkort met voorstellen te komen om het ‘kopen om te verkopen’ in te dammen. En het waar mogelijk nu al een woonplicht op te leggen bij nieuwbouw. Bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten Leeuwesteyn in Leidsche Rijn langs het Amsterdam-Rijnkanaal en de Merwedekanaalzone.

Uitzonderingen

De partijen willen wel dat specifieke uitzonderingen op de woonplicht mogelijk blijven. Bijvoorbeeld dat ouders voor hun kind een woning kopen en die hen aan hen verhuren. Of dat je je woning mag verhuren als je tijdelijk in het buitenland woont.

Reacties