Beperkte huurstijging en meer sociale huurwoningen

Foto: wikipedia

De sociale huurstijging voor huishoudens met een laag inkomen blijft in 2019 beperkt tot maximaal het inflatiecijfer van naar verwachting 1,6 procent. Daarnaast stijgt het aantal sociale huurwoningen in Utrecht de komende vijf jaar met 2.300 woningen.

Ook maken de corporaties hun woningen energiezuiniger en komen er meer zonnepanelen op de daken te liggen. De corporaties blijven terughoudend met verkoop van sociale huurwoningen; als ze dit doen is het om te zorgen voor gemengde wijken. De gemeente, de vijf grootste woningcorporaties en de huurdersorganisaties leggen dit vast in de jaarlijkse prestatieafspraken.

Verduurzamen

Er zijn ook afspraken gemaakt over de huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming en een eenduidiger invulling van het begrip sociale huur. Doel is onder andere om meer en sneller sociale huurwoningen te bouwen en de woningvoorraad verder te verduurzamen.

Energielabel B

De meeste corporaties gaan in 2020 het beoogde doel van een gemiddelde energie-index tussen de 1,2 en 1,4 (energielabel B) halen. Hierdoor wordt de woningvoorraad energiezuiniger. Daarnaast hebben de corporaties voor de komende periode vele honderden zonnepanelen op de planning staan om te plaatsen. Hiermee dragen ze bij aan de doelstelling van de gemeente om 20 procent van de daken in de stad in 2025 bedekt te hebben met zonnepanelen.
Bo-Ex, GroenWest, Mitros en Portaal zijn formeel akkoord, besluitvorming bij de SSH volgt nog. De huurdersorganisatie van Bo-Ex zal een deel van de afspraken ondertekenen.

Reacties