Stadsverwarming kost gemiddeld 110 euro meer

Foto: MB

Inwoners van Leidsche Rijn die zijn aangesloten op stadsverwarming, betalen gemiddeld 110 euro per jaar meer dan eigenaars van een woning die op gas is aangesloten.

Deze conclusie trekt W/E adviseurs, een consultantsbureau gespecialiseerd in duurzaam bouwen. Volgens Stadsverarming (zonder w!), een initiatief van Leidsche Rijner Bart van den Heuvel die de strijd met Eneco aanbond om van zijn verplichte stadsverwarming af te komen, is het verschil groter: 200 à 300 euro. Hoe dan ook: met stadsverwarming ben je duurder uit.

Prijsbewust

Het rapport schrijft dat het belangrijkste verschil tussen de gas- en warmtewoning wordt gemaakt door een eenmalige korting bij overstappen naar een andere energieleverancier. Die is voor contracten voor gas en elektriciteit vaak hoger dan voor alleen elektriciteit. Het vereist wel dat de ‘prijsbewuste’ consument jaarlijks het energiecontract herziet.

De combinatie van gebruikskosten (aanschaf en onderhoud) en vaste kosten vallen voor gas- en warmtewoningen nagenoeg gelijk uit. De variabele kosten (gas / warmte en elektriciteit) zijn voor de warmtewoningen weer iets lager. Voor een ‘prijsbewuste’ consument liggen de kosten voor een gaswoning zo’n 300 euro lager dan wanneer wordt gerekend met kentallen uit de Warmtewet.

De verschillen verklaard:

De verschillen komen door:
– Lagere kapitaallasten (200 versus 125 euro door goedkopere cv-ketel)
– Hogere vaste kosten voor gas en elektriciteit (vastrecht te betalen aan leverancier, ca. 35 euro)
– Lagere tarieven2 voor gas (64,5 cent/m3 versus 58,9 cent/m3 ; inclusief REB en ODE; ca 70 euro)
– Eenmalige welkomstkorting bij keuze (nieuwe) leverancier van gas en elektriciteit, ongeveer 200 euro; er dient dan wel jaarlijks van leverancier gewisseld te worden.

Voor warmtewoningen komt de Warmtewet 100 euro duurder uit dan Eneco in Leidsche Rijn. Dat komt door 2 onderliggende kentallen:
– Huur afleverset is in Leidsche Rijn 171 euro, waar Warmtewet uitgaat van 214 euro.
– Eenmalige korting bij keuze voor (nieuwe) leverancier van elektriciteit van 56 euro.

Er is geen rekening gehouden met verwachte ontwikkelingen in de energietarieven. Bij bijvoorbeeld stijgende gasprijzen, stijgende installatiekosten, wegvallende welkomstkortingen zullen de resultaten en conclusies anders uitpakken.

Rijnvliet-Zuid

Bart van den Heuvel: “Naar onze mening is het verschil nog veel groter, eerder tussen de 200, 300 euro per jaar. Pijnlijk is is dat de gemeente met Eneco vrolijk verder gaat met het aanleggen van stadsverwarming in Leidsche Rijn, bijvoorbeeld in de wijk Rijnvliet-Zuid, waar ongeveer 1000 woningen komen. Hiermee bindt de gemeente deze nieuwe huishoudens – met heel nieuwe duurzame woningen – dus aan een duur abonnement op stadsverwarming.”

Krachtig signaal

“Er loopt momenteel een consultatieprocedure vanuit de centrale overheid, vanuit het ministerie van Economische Zaken tot eind augustus, over de Warmteregeling en het Warmtebesluit. Er is dus nu een uitgelezen kans om als gemeente Utrecht voor je burgers op te komen en een krachtig signaal af te geven over de tarief excessen bij stadsverwarming”, aldus Bart.

Reacties