Nieuwe regel over leegstaan van woningen

Foto: wikipedia

Sinds 1 oktober moeten eigenaren van een woning het melden als de woning langer dan 6 maanden leegstaat. Er zijn veel mensen op zoek naar een woning. Met deze maatregel hopen we dat eigenaren sneller op zoek gaan naar een nieuwe bewoner.

Vanaf 1 oktober 2023 geldt de Leegstandverordening. Dit houdt in dat als een woning langer leegstaat dan 6 maanden, de eigenaar verplicht is een melding te maken bij de gemeente. Eerder melden mag ook.

Hebt u een tweede woning in eigendom? Dan moet u dit ook melden. Het maken van een melding is dan voldoende. Een gesprek is niet nodig. Hebt u een derde of vierde woning die langer leegstaat dan 6 maanden? Dan moet u hier ook een melding van maken. We nemen dan wél contact op met de eigenaar.

Boete
Wie geen melding doet, kan een boete krijgen. Na de melding bespreken we met de eigenaar de reden van leegstand. Ook bespreken we hoe de woning zo snel mogelijk weer gebruikt kan worden. Is dit na 12 maanden nog steeds niet gelukt? Dan kunnen we iemand voordragen om de woning te gebruiken. Hiermee willen we leegstand harder aanpakken om de woningnood tegen te gaan. Bij een tweede leegstaande woning houden we geen gesprek.

 

Cookieinstellingen