Tracébesluit A27/A12 ter inzage: reageren is mogelijk

Foto: Clarita Rijnsent

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is ter inzage gelegd tot en met 4 oktober 2022. Vanaf woensdag kan op het plan worden gereageerd.

Het Tracébesluit behelst niet alleen de verbreding van de A27, maar heeft betrekking op een groter deel van de Ring Utrecht. De meest omstreden beslissing is echter die van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om, met aanpassing van enkele punten, aan het Tracébesluit – lees verbreding – te willen vasthouden. Wel staan er nieuwe maatregelen in om de uitstoot van stikstof in Natura 2000-gebieden te willen compenseren.

Na 4 oktober neemt de Raad van State alle reacties cq bezwaren in behandeling en doet dan een uitspraak. Ook hebben de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht ideëen geopperd voor een alternatief plan. Als dit plan gelijkwaardig bljkt te zijn, zo zegt de minister, dan zal het Tracébesluit aangepast kunnen worden.

Cookieinstellingen