Toekomst van Rijnenburg

Foto: LRN

De provincie Utrecht organiseert op vrijdagmiddag 28 mei 2021 ‘Conferentie Rijnenburg’: een digitale bijeenkomst waarin verschillende partijen informatie delen en in gesprek gaan over het beleid, de waarden, de opgaven en de diverse belangen in het gebied. Iedereen mag zich aanmelden.

In de afgelopen periode is de polder Rijnenburg veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer als (tijdelijk) energielandschap en als potentiële locatie voor woningbouw. Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben hun zorg uitgesproken over het feit dat “de onderlinge communicatie van stakeholders en overheden grotendeels via de media verloopt, wat de onderlinge verhoudingen niet ten goede komt; en dat er bij partijen soms inzicht en kennis ontbreekt of veronderstellingen worden gedaan over de motivaties en mogelijkheden van andere partijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruimtelijke en financiële kaders en bereikbaarheidsgevolgen” .

Programma

Een presentatie over de rijkheid van het landschap van Rijnenburg: wat is de historie, en welke kwaliteiten en eigenschappen heeft het gebied? Hoe kan de ontwikkeling van Rijnenburg bijdragen aan de maatschappelijke opgaven? Gemeente Utrecht, Het Rijk, het waterschap HDSR en de provincie geven een toelichting op het huidige beleid: de Nationale Omgevingsvisie, de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de Ruimtelijke Strategie Utrecht. In een bestuurlijk gesprek komen de kansen en belemmeringen aan bod, evenals het ‘waarom’ achter gemaakte keuzes. Partijen met een belang, een rol of een functie in het gebied delen hun perspectief op of plan voor mogelijke veranderingen op het vlak van wonen, werken, energie, bereikbaarheid en leefbaarheid.
Gedurende het programma nemen genodigden via een chat deel aan de studiogesprekken.

Aanmelden

Wilt u digitaal aanwezig zijn bij de conferentie, meld u dan nu aan via https://conferentierijnenburg.nl/aanmelden.php. In aanloop naar de bijeenkomst krijgt het programma steeds verder vorm. Volg https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ontwikkeling/conferentie-rijnenburg om op de hoogte te blijven.

Reacties