Huisartsen nemen maatregelen vanwege corona

Foto: SAL

Steeds meer huisartspraktijken nemen maatregelen vanwege het coronavirus. Ook huisartsen in de regio Utrecht passen zich aan, maar de zorg voor de patiënten moet tegelijkertijd gewoon doorgaan. Hoe doet je dat, zonder dat je mensen blootstelt aan het coronavirus?

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht heeft één locatie aangewezen waar mensen met luchtwegklachten, die dus mogelijk besmet zijn met het coronavirus, terecht kunnen. Dat is de locatie Terwijde. Deze patiënten wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet naar de praktijk te komen. Ze moeten eerst bellen. Als het nodig is dat ze onderzocht worden, wordt de afspraak gemaakt op de locatie in Terwijde.

Praktijk gesloten

Ook aan de briefjes die bij die locatie hangen wordt duidelijk dat de deuren gesloten blijven. “De praktijk is gesloten in verband met het coronavirus”, staat er. Ook bloedprikken bij Saltro op deze locatie gebeurt momenteel niet. De mensen worden doorverwezen: “Indien u niet hoest, snotterig/verkouden bent of koorts heeft, kunt u de hele dag bij Parkwijk terecht”, valt er te lezen. Patiënten die om een andere reden een afspraak met een dokter willen, moeten ook bellen. De afspraak wordt dan gemaakt op één van de andere locaties van de Julius Gezonheidscentra.

Rampenopvangplan

In een crisis zoals deze wordt het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP) van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in Utrecht erbij gepakt. Het plan is een hulpmiddel om goed te kunnen samenwerken tijdens een crisis en is bedoeld voor huisartsen, huisartsenposten en regionale (crisis)coördinatoren. Er staat onder meer in wat er van huisartsen verwacht wordt in de acute zorg, de infectiebestrijding en de nazorg. In het HaROP wordt onder meer beschreven hoe het scheiden van patiëntenstromen de uitbraak van bijvoorbeeld een virus kan indammen. De Landelijke Huisartsen Vereniging ziet dat steeds meer praktijken dat doen. Mensen met luchtwegklachten worden bijvoorbeeld alleen ’s avonds gezien of in een speciaal daarvoor ingerichte spreekkamer.

Doorsturen

Ook zijn er steeds meer praktijken die, net als het het Julius Gezondheidscentrum Terwijde, zich volledig richten op mensen met luchtwegklachten en coronapatiënten. Andere patiënten worden doorgestuurd naar andere praktijken. Daarnaast worden de consulten zoveel mogelijk telefonisch gedaan. Vanuit de patiënten is daar veel begrip voor, zegt de LHV. Daarnaast kunnen er meer huisbezoeken gedaan worden bij vermoedelijk besmette mensen, staat in het HaROP. “Zo wordt contact met andere patiënten in de huisartsenpraktijk en huisartsenpost vermeden, maar worden ook contacten met mensen in de openbare ruimte en het openbaar vervoer beperkt”, staat in het plan.

(bron: RTVUtrecht)

Reacties