Exploitatie van kinderopvang zonder registratie onacceptabel: gemeente grijpt in

Foto: Pixabay

De gemeente heeft ingegrepen bij twee kinderopvanglocaties in Utrecht, waarbij onmiddellijk actie is ondernomen om de centra te sluiten. De reden? Het ontbreken van registratie, een essentiële vereiste om de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang te waarborgen. Dit is niet alleen een kwestie van wetgeving, maar ook van het beschermen van kinderen.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg is het exploiteren van kinderopvang zonder registratie onaanvaardbaar. Hij benadrukt in een brief aan de gemeenteraad het belang van registratie als een mechanisme om ervoor te zorgen dat kinderopvang voldoet aan strikte kwaliteitseisen. Bovendien maakt registratie een continue screening van medewerkers mogelijk.
De gemeente kwam tot actie na een melding en startte onmiddellijk een onderzoek in samenwerking met de Inspectie Kinderopvang. Op één locatie in Overvecht werden zes kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud aangetroffen, waar de opvang werd aangeduid als een ‘Particuliere Voorschool’. De exploitant werd onmiddellijk op de hoogte gebracht dat de opvang gestaakt moest worden.

Op een andere locatie in Leidsche Rijn, in Hoge Weide, werden op dezelfde dag twintig kinderen tussen 5 en 10 jaar oud aangetroffen. Dit buurtcentrum, eigendom van de gemeente, biedt ruimtes aan voor particuliere activiteiten. Ook hier werd geconstateerd dat de kinderopvang niet voldeed aan de vereiste registratie.

De wethouder erkent de impact van deze beslissing op ouders, kinderen en medewerkers van beide locaties. Echter, hij benadrukt dat het niet verantwoord is om kinderopvang zonder registratie toe te staan. Tegelijkertijd erkent hij de behoefte van ouders in de wijken Overvecht en Leidsche Rijn aan kwalitatieve kinderopvang. De gemeente blijft in contact met de betrokken organisatie en deelt de voorwaarden waaronder een vergunning kan worden aangevraagd. Dit biedt een pad voor de organisatie om te voldoen aan de wettelijke vereisten en alsnog een veilige en kwalitatieve kinderopvang aan te bieden aan ouders in de betreffende wijken.

 

Cookieinstellingen