Aanpak invoeren betaald parkeren bekend gemaakt

Foto: Gem. Utrecht

De aanpak voor het invoeren van betaald parkeren is bekend gemaakt door het college van Utrecht. De stad start in 2024 met de wijken waar de parkeerdruk hoog is. Het gaat 12 jaar duren voordat betaald parkeren in de hele stad is ingevoerd. Dit staat in het voorstel Aanpak invoeren betaald parkeren dat vanaf 22 maart ter inzage ligt. De gemeenteraad besluit later dit jaar over het voorstel.

Blokken

De gemeente voert niet in één keer in de hele stad betaald parkeren in. Op basis van (verwachte) parkeerdruk en kansen voor gebiedsontwikkeling zijn op dit moment drie blokken met gebieden gedefinieerd waar achtereenvolgens betaald parkeren moet worden ingevoerd. Binnen een blok is het voorstel om te prioriteren op basis van (meetbare) criteria en een kwalitatieve onderbouwing. De criteria zijn: de oplevering van bouwontwikkelingen, parkeerdruk en meldingen van parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties als gevolg van parkeren.
Bij de prioritering van gebieden in blokken 2 en 3 willen we ook de aanwezigheid van alternatieven voor autogebruik laten meewegen.

Venstertijden
Het voorstel is om in de meeste wijken betaald parkeren in te voeren van maandag tot en met vrijdag van 06:00 tot 11:00 uur ’s ochtends. In deze wijken hoeven parkeerders in de middag en avond niet te betalen. Daarmee worden bezoekers van inwoners grotendeels ontzien en we voorkomen negatieve effecten voor bijvoorbeeld mantelzorgers, oppasopa’s en -oma’s, of winkels en sportvoorzieningen. In drukkere buurten met bijvoorbeeld kantoren, bedrijven en winkels kunnen er andere tijden gelden. Per buurt wordt bepaald welke venstertijden logisch zijn.

Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor de meeste wijken zal voor de eerste auto het laagste tarief gelden (dit jaar is dat ongeveer 12 euro per maand). Er is ook een bezoekersregeling, zodat bezoek met korting kan parkeren. Uiteraard kunnen bewoners ook gebruik maken van allerlei alternatieven, zoals deelvervoer of parkeren op afstand.

Bereikbare wijken
Utrecht is een van de meest bereikbare steden van Nederland. De komende jaren werken we verder aan fietsvoorzieningen, loopvoorzieningen en deelmobiliteit. We willen tegelijk met het invoeren van betaald parkeren in een gebied kijken naar mogelijkheden om bijvoorbeeld deelauto’s, deelbakfietsen en fietsenklemmen toe te voegen. Voor de lange termijn werken wij samen met de regio aan een schaalsprong van het openbaar vervoer. Deze dragen alle bij aan de verdere bereikbaarheid van een gebied.

Inzage
De komende weken ligt het voorstel ter inzage. Inwoners, ondernemers en bezoekers kunnen reageren op de indeling in blokken, criteria voor prioritering, venstertijden en prioritering van gebieden in het eerste blok. Geïnteresseerden kunnen online, op informatieavonden of per post reageren op het voorstel (www.utrecht.nl/betaaldparkeren). Daarna neemt de gemeenteraad een besluit.

Lees ook het Even Niet Serieus bericht over parkeerbeleid van Leidsche Rijn Nieuws.

Cookieinstellingen