Zit er beweging in Hart van De Meern Zuid?

Foto: Gem. Utrecht

Veel Merenezen vragen zich af of er beweging zit in de ontwikkeling van het Hart van De Meern Zuid. Het valt de dorpsbewoners op dat het een en ander gebeurt, maar dat er vanuit het gemeentebestuur geen berichtgeving is of oude plannen worden opgepakt.

In 2015 heeft de gemeente Utrecht aangekondigd plannen te hebben voor het kwadrant tussen de Meerndijk en basisschool Drie Koningen. Dat kwadrant wordt in gemeentelijke termen Hart van De Meern Zuid genoemd. Het loopt van de Meerndijk tot de sloot de Molenvliet en van de dorpstuin tot en met de voormalige Jumbo, waar nu dansschool Beatz zit. De gemeente wilde er woningen bouwen.
Na rondvraag door Nieuws Leidsche Rijn blijkt dat er geen officiële bekendmaking is gedaan over eventuele voortgang, wel vonden de afgelopen maanden enige verschuivingen plaats aan de Meerndijk.

Beweging

Het pand waar tot voor kort ijssalon Zomers zat, die verhuisd is naar de overkant van de Leidse Rijn, wordt momenteel opgeknapt. Het is aangekocht door een particulier voor het realiseren van een kantoor. De meeste panden op de hoek van de Meerndijk en de Rijksstraatweg zijn in bezit van de gemeente.
Sinds december afgelopen jaar is de Onderdelenshop weg uit de Meerndijk. Vintage Revival, dat enige jaren tijdelijk in het oude postsorteercentrum mocht blijven, is sinds begin februari verhuisd naar Zuilen. Het pand (waar zich asbest in bevindt) staat op de lijst om op korte termijn afgebroken te worden.

Nieuw plan?

Het lijkt erop dat de gemeente een nieuw plan heeft voor het kwadrant. Op een bouwkaart van de gemeente valt het volgende te lezen: ‘In het voorjaar van 2022 wordt gewerkt aan een verkaveling en voorbereiding bestemmingsplan voor de bouw van voornamelijk woningen en enkele commerciële voorziening. Op de grond van de voormalige Jumbo, met direct daarnaast gelegen grond, is de gemeente in gesprek met de eigenaar over de realisatie van een gezondheidscentrum met enkele woningen.’
Ook staat er dat de BON-groep de uitvoerende partij is voor de bouw van 47 woningen die begin 2025 van start gaat en in 2027 opgeleverd wordt.

Welke plannen had de gemeente in 2015?

Voor dit gebied is in 2015 een Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld. De gemeente stelde in het programma van eisen drie opties (proefverkavelingen) voor:

Optie 1 was de ontwikkeling van 18 woningen, waarvan 8 eengezinswoningen en 10 appartementen. Conform de parkeernorm met 31 parkeerplaatsen.

In optie 2 was ook de voormalige locatie van de Jumbo meegenomen met 24 woningen, waarvan 21 eengezinswoningen en 3 appartementen en in totaal 34 parkeerplaatsen.

In de derde optie houdt het kwadrant de functie van parkeerterrein voor het hart van De Meern. De gemeente zegt hier het volgende over: ‘De derde proefverkaveling gaat uit van een combinatie van woningbouw met een parkeerterrein ten behoeve van het hart van De Meern. Deze proefverkaveling leidt tot een verslechtering van het financiële resultaat van de herontwikkeling, omdat er minder woningen gebouwd kunnen worden. De keuze voor een parkeerterrein ten koste van een aantal woningen kan alleen gemaakt worden als er in de andere kwadranten een financiële meevaller is.’ De andere kwadranten liggen op de vier hoeken van de Meernbrug.

Langs de Rijksstraatweg wordt in alle opties uitgegaan van gemengde functies gecombineerd met wonen.

 

Adverteren op Nieuws Leidsche Rijn

Geïnteresseerd in lokaal adverteren? Wij lichten graag de mogelijkheden toe! Neem contact op met Dolf Verschuren op [email protected] of bel naar 06-40253846.

 

 

 

 

Cookieinstellingen