Leidsche Rijn College onderzoekt mogelijkheden voor stilteruimte

Foto: MB

Een groep islamitische leerlingen heeft aan het schoolbestuur van het Leidsche Rijn College gevraagd om een gebedsruimte op school in te richten. Het bestuur heeft besloten dat niet te doen omdat zij vindt dat het de neutraliteit van de openbare school zou aantasten. De middelbare school komt met uitleg voor de beslissing.

“Op het Leidsche Rijn College zijn alle geloofsovertuigingen welkom. De school respecteert het recht op godsdienstvrijheid, binnen de kaders van de wet. Bidden is op het LRC toegestaan, mits dit in de eigen tijd van de leerling plaatsvindt en op een plek waar anderen niet gestoord worden.
Binnen het LRC is er door leerlingen en schoolleiding onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor gebedsruimtes. Vaak zijn er ‘stilteruimtes’ ingericht, waar mensen met en zonder religieuze achtergrond terecht kunnen voor een moment van stilte, zonder dat deze ruimte door een bepaalde groep wordt geclaimd. Die optie wordt voor LRC ook onderzocht, in nauwe afstemming met de andere NUOVO Scholen.
De actuele discussie over het al dan niet toestaan van bidden op school, heeft ook een positieve wending gekregen. Niet alleen op het LRC vindt momenteel het gesprek plaats over (religieuze) identiteit met leerlingen en ouders, ook met alle andere NUOVO Scholen is dat gesprek gaande. Daarbij is er contact met deskundigen uit de samenleving om hierin te ondersteunen. Want de NUOVO Scholen vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich op school welkom en thuis voelen, welke achtergrond ze dan ook hebben. De samenstelling van de LRC-schoolpopulatie is vergelijkbaar met die van de omgeving van de school en daar hecht de schoolleiding veel waarde aan. De school is tenslotte een maatschappij in het klein, een oefenplaats voor nu en later.
Uit gesprekken met medewerkers, ouders en leerlingen blijkt dat men binnen de school vooral meer met elkaar in dialoog moet zijn over die belangrijke vraag: hoe zorgen we er samen voor dat iedereen zich welkom voelt op school en hoe sluiten we niemand daarvan uit? Die dialoog wordt met alle betrokkenen gevoerd, binnen en buiten de school. Juist om te zoeken naar wat verbindt, in plaats van wat mensen tegenover elkaar plaatst.”

Adverteren?

Geïnteresseerd in lokaal adverteren? Wij lichten graag de mogelijkheden toe! Neem contact op met Dolf Verschuren op [email protected] of bel naar 06-40253846.

Cookieinstellingen