Careyn start met het ‘volledig pakket thuis’

Foto: Nationaal Archief

Careyn start in Maarssen en Vleuten-de Meern met het ‘volledig pakket thuis’. Bij zorgorganisatie Careyn werken ze aan oplossingen voor de toekomst. Die liggen vooral in het verleggen van de focus naar “zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan”. Zo start Careyn in Maarssen en Vleuten-de Meern vanaf februari met een nieuwe dienst: het volledig pakket thuis.

Careyn start in de provincie Utrecht met teams in Maarssen (inclusief Maarssenbroek), Vleuten/De Meern. Voor Careyn is het leveren van deze dienst in deze vorm bij de mensen thuis nieuw. In februari wordt dan ook gestart met kleine teams en een beperkt aantal cliënten. De verwachting is echter dat snel meer cliënten geholpen kunnen worden. Dat is ook nodig, want veel mensen staan op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Voor die groep zou een volledig pakket thuis een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen zijn. Zij kunnen daarmee thuis blijven wonen, met de vertrouwde mensen om hun heen.

Met het Volledig Pakket Thuis gaat Careyn bij de cliënten thuis langdurige ondersteuning leveren. De Wiz-indicatie is voor VPT dezelfde als bij een opname in een verpleeghuis. Toch wordt er bewust niet over ‘verpleeghuiszorg’ gesproken. Het is andere zorg, anders georganiseerd en met minder regeldruk.
Zorgmanager Miriam Dwarswaard zegt daarover: “In de teams is een belangrijke rol weggelegd voor de leefondersteuner. Dat is een nieuwe functie. Het is iemand die minder met een zorgbril kijkt. Veel meer gaat het om het welbevinden van de cliënt. Daar hoort dus ook een gezellig kopje koffie bij, of even een bezoekje aan de markt. Juist daar is veel meer tijd voor. En natuurlijk, ook de gediplomeerde zorgverleners komen aan huis. Maar ook zij kunnen meer doen dan alleen de zorgtaken.” Die zorg kan overigens ook ondersteund worden door de inzet van technologische snufjes. Alarmering, een digitale sleutelkluis, een medicijndispencer of geavanceerde leefstijlmonitoring behoren tot de mogelijkheden

Dwarswaard: “Daarnaast kijken we ook heel goed wat iemand nog zelf kan. Zelf of met ondersteuning van de partner, familie, buren of vrijwilligers. We vinden ze net zo goed als onze eigen mensen tot ‘het team’ horen. Vaak ook is het een wens van familie om op die manier betrokken te blijven”.
Wie kijkt naar welke diensten Careyn levert bij een volledig pakket thuis ziet dat er bijvoorbeeld ook huishoudelijke ondersteuning en een maaltijdvergoeding toe behoort. Het is dan ook een compleet pakket van welzijn, zorg en servicediensten, volledig afgestemd op de situatie van de cliënt en daar geleverd waar het kan. Bij Careyn noemen ze dat ook wel ‘passende zorg’.

Cookieinstellingen