Meer gezond eten en bewegen op Utrechtse basisscholen

Meer gezond eten en bewegen op Utrechtse basisscholen
Meer gezond eten en bewegen op Utrechtse basisscholen
Foto: Gem.Utrecht

Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Daarom investeert Utrecht in 2024 een miljoen euro in meer gezond eten en bewegen op Utrechtse basisscholen. Hoe dit wordt besteed staat in een Plan van aanpak Gezond Gewicht op school. Dit jaar is er door samenwerkingspartners op vier Utrechtse basisscholen al gestart met het uitdelen van gezonde lunches. Deze initiatieven worden voortgezet en uitgebreid. Daarnaast wordt door de gemeente gewerkt aan een compleet aanbod van lunch, bewegen, educatie en ouderbetrokkenheid.

“Op verschillende manieren wordt er met partners gewerkt aan een gezond eten en bewegen via de Utrechtse basisscholen. Eerder dit jaar is gestart met het aanbieden van een gezonde lunch op vier Utrechtse scholen. 500 Utrechtse kinderen kregen in 2022 een gezonde lunch. Twee van die vier scholen krijgen ook voedseleducatie naast de gezonde lunch en dit wordt uitgebreid naar meer scholen. Verder is ook incidenteel 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de inkoop van gezonde maaltijden om kinderen te voorzien van een (gezond) ontbijt en/of lunch daar waar sprake is van acute honger.

Gezond aanbod

Uit onderzoek blijkt dat het faciliteren van een aanbod van lunch, bewegen, educatie en ouderbetrokkenheid leidt tot een gezond gewicht, daarom kiezen we ervoor om eerst op de deelnemende scholen het gehele aanbod te faciliteren en daarna uit te breiden naar nieuwe scholen. Huidige stijgingen van voedsel- en energieprijzen maken het lastig om een inschatting te maken van het aantal scholen dat kan starten met het complete gezonde aanbod. Dit moet worden uitgebreid naar meer basisscholen. In de loop van 2023 verwachten we een overzicht te hebben welke van de reeds deelnemende scholen doorgaan, welke eventueel stoppen en hoeveel nieuwe scholen kunnen starten.

Het uitgangspunt is om het gezonde aanbod te faciliteren op speciaal onderwijs scholen en basisscholen met een schoolweging hoger dan 30. Een schoolweging wordt door het CBS berekend over bijvoorbeeld opleidingsniveau van de ouders en of ouders in de schuldsanering zitten. Naast het voortzetten van de gezonde lunches komen er ook andere interventies die belangrijk zijn voor het op gewicht krijgen en behouden van de Utrechtse jeugd zoals bijvoorbeeld aan het voortzetten van de ‘passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht’ (voorheen bekend als ‘Multidisciplinaire aanpak’).

“Een gezonde leefstijl is cruciaal voor onze jeugd”, aldus Eerenberg. “Naast kinderen met te weinig eten weten we ook dat op er op verschillende scholen, zoals in het speciaal onderwijs, bovengemiddeld sprake is van overgewicht en obesitas. In Utrecht hebben circa 4.300 kinderen tussen 2 en 11 jaar overgewicht. Daarvan hebben 825 kinderen obesitas. Op het speciaal onderwijs heeft zelf 40% van de 10-11 jarigen overgewicht. Omdat overgewicht en obesitas voor meerdere gezondheid gerelateerde klachten zorgen vinden we het belangrijk om langdurig te investeren in een gezonde lunch, gecombineerd met bewegen, educatie en ouderbetrokkenheid. Om kinderen en ouders te stimuleren tot een gezonde leefstijl.”

Samenwerking

Een gezond gewicht van onze Utrechtse jeugd en het tegengaan van honger vraagt om zowel acties op de korte als lange termijn. We doen dit in nauwe samenwerking met partners zoals scholen, ouders, sport- en beweegcoaches, ondernemers en andere betrokkenen. Het plan is daarom onderdeel van een bredere en langdurige aanpak om te werken naar een structureel karakter van het gezonde aanbod.

Cookieinstellingen