Bos en zonnevelden Ockhuizen: mogelijk bezwaar door bewoners

Foto: LRN

Op 29 januari was er tussen 12.00 en 15.00 uur een inloopbijeenkomst bij Emmaus Haarzuilens over de plannen voor Ockhuizen. De plannen behelzen de aanplant van een bos en het plaatsen van zonnepanelen op de grond.

Bij de -voor coronatijd- goed bezochte informatiebijeenkomst waren de vier grondeigenaren van het gebied vertegenwoordigd. Alsook de Energiecoöperatie Haarse Zon en de Windunie, die willen participeren in de zonnevelden. Bewoners van het dorp kwamen hun zegje doen. Enkelen waren niet gecharmeerd door de plannen. Ze herinnerden de aanwezigen eraan dat er een natuurgebied beloofd was in het gebied. Ook is er gesproken over de drie reeds gerealiseerde zonnedaken aan de Thematerweg, die het dorp al energieneutraal maken. Dat er door de bewoners bezwaar tegen het plan zal worden gemaakt is aannemelijk.

Quotum aan bomen

Hoe de plannen in te passen zijn in het landschap is nog verre van duidelijk. Ockhuizen is onderdeel van landgoed Haarzuilens, beheerd door Natuurmonumenten, en de landschappelijke structuur en de cultuurhistorische waarden van het gebied moeten blijven.
In het gebied zou zo’n 15 hectare bos aangelegd kunnen worden. Oorspronkelijke gaf de gemeente aan een bos te willen planten als compensatie voor de verbreding van de ringweg Utrecht A27/A12. Gezien het onzekerder is geworden of de verbreding doorgaat, zou ook de compensatie niet meer nodig lijken. Maar los daarvan blijkt het gebied voor de gemeente, en voor de provincie, interessant omdat zij een quotum te halen hebben aan te planten bomen.

 

Ockhuizen: plannen voor aanleg bos en zonneveld

Cookieinstellingen