Er komen vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

Foto: LRN

De Utrechtse gemeenteraad stemde gisteren in met het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Hiermee geeft de raad groen licht aan energiecoöperatie Rijne Energie voor de bouw van het eerste windpark binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.

De vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop worden maximaal 270 meter hoog en leveren stroom voor zo’n 27 duizend huishoudens. In het bestemmingsplan staat een aantal belangrijke voorwaarden voor de windmolens. Zo is de afspraak dat de windmolens worden stilgezet als er door de wieken hinderlijke slagschaduw terecht komt op een woning. Ook geldt er een maximale geluidsbelasting van 45 dB Lden. Dat is het gemiddelde in decibel (dB) per etmaal (24 uur), waarbij geluid ’s avonds en ’s nachts zwaarder meetelt dan overdag. De woningen in Rijnenburg en Reijerscop blijven hier onder.

Voor de meest oostelijke windmolen voert de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat nog nader onderzoek uit naar verkeersveiligheid. Deze windmolen ligt in de buurt van de snelweg. Als uit het onderzoek blijkt dat het verantwoord is, kan deze windmolen ook worden geplaatst.

Als alle resterende procedures zijn afgerond, kan energiecoöperatie Rijne Energie de voorbereidingen treffen voor de start van de bouw van het windpark. De bouw zal dan op zijn vroegst in 2027 starten.

Meer informatie is te vinden op www.utrecht.nl/rijnenburg

Cookieinstellingen