Derde bijeenkomst voor bewoners over inrichting Ockhuizen

Foto: Gem.Utrecht

De gemeente wil het gebied rond Ockhuizen, gelegen ten noorden van Haarzuilens herinrichten, in dat kader wordt de derde bijeenkomst voor bewoners georganiseerd. Lees hier over de eerdere bijeenkomsten.

Ondanks de twee eerder bijeenkomsten met inwoners zijn de uitgangspunten van de gemeente uit 2022 vooralsnog niet gewijzigd. Deze omvatten ongeveer 50 hectare openheid en middeleeuwse sloten en grond, 15,4 hectare bos, ongeveer 30 hectare natuur en 35 tot 40 netto hectare voor een zonneveld met zonnepanelen en transformatorhuisjes.

De gemeenteraad wordt op de hoogte gesteld via een brief waarin wordt uitgelegd dat in 2021 de RSU 2040 (Ruimtelijke Strategie Utrecht) is vastgesteld en daarin het gebied Ockhuizen, ten noorden van Haarzuilens, is aangewezen als een zoekgebied voor groene groei, klimaat en recreatie. Het gebied heeft zowel natuurlijke als agrarische functies. Het wordt ook beschouwd als een locatie voor duurzame energieopwekking en boscompensatie. Een van de twee agrariĆ«rs in het gebied is gestopt en de grondeigenaren zijn geĆÆnteresseerd in het ontwikkelen van zonnevelden. Er is een vertrekpunt opgesteld om de ontwerpfase te starten, waarin verschillende aspecten zoals landschapswaarden, energieopwekking, boscompensatie, natuurontwikkeling en recreatie worden meegenomen. Het participatieproces is gestart om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden de ontwikkeling in het gebied kan plaatsvinden, maar er is veel onrust in de omgeving door onduidelijkheid over de omvang en ligging van een potentieel zonneveld.
Het streven van de gemeente is om voor de zomer een concept Integraal Programma van Eisen (IPvE) gereed te hebben, dat ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en de basis vormt voor verdere planologische besluitvorming.

De gemeente nodigt uit om te reageren op de eerste versie van het plan met eisen en wensen voor het gebied. Dat kan op de inloopbijeenkomst op 30 mei van 16.00 tot 21.00 bij kringloopwinkel Emmaus Haarzuilens. Of via e-mail, brief of gesprek tot en met 11 juni.

Reacties

Cookieinstellingen