Kamers met Aandacht voor Reinaerde jongeren

Foto: Pixabay

Zorgorganisatie Reinaerde heeft zich aangesloten bij Kamers met Aandacht. Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie die positieve uitstroom uit de zorg bevordert. Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Door de samenwerking kunnen Reinaerde jongeren tussen de 18 en 23 jaar zich aanmelden voor een kamer mét aandacht.

Op 4 oktober hebben beide partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking houdt in dat een jongere tussen de 18 en 23 jaar een kamer huurt bij een particulier. Dat is iemand met een warm hart én woonruimte in zijn huis. De particulier wordt vrijwilliger bij Kamers met Aandacht. De jongere krijgt minimaal 6 maanden ondersteuning van Reinaerde. Daarnaast is er een aantal voorwaarden waaraan de jongere moet voldoen, zoals minimaal 24 uur per week dagbesteding/werk/therapie. 

Focus op kwaliteit van leven

Door de samenwerking krijgen kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid meer mogelijkheden bij het vinden van passende huisvesting. Zij krijgen van Reinaerde begeleiding bij het wonen: een kamer mét aandacht. Het past bij de visie van Reinaerde om samen met haar partners te werken aan inclusie en het realiseren van kwaliteit van leven. 

Over Reinaerde

Wonen, werk, behandeling en begeleiding en dagbesteding, voor jong en oud. Reinaerde verzorgt begeleiding en behandeling om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor zo’n 3.600 cliënten met een beperking. Met 2.600 collega’s in alle 26 gemeenten van de provincie Utrecht bouwt Reinaerde aan een betere wereld waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Samen met cliënten en hun familie en samen met andere zorgpartners.

Over Kamers met Aandacht

Stichting Kamers met Aandacht realiseert Kamers met Aandacht: woonruimte voor jongeren die behoefte hebben aan een vangnet of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen. 

Cookieinstellingen