Vraag vergoeding energiekosten aan

Foto: duurzaam vastgoed

Aardgas en elektriciteit zijn veel duurder geworden. Hebt u een laag inkomen? Dan kunt u misschien dit jaar 1 keer een bedrag van € 800 voor hoge energiekosten krijgen per huishouden.

Voorwaarden:
U woont in Utrecht.
U mag volgens de wet in Nederland wonen.
U hebt een inkomen lager dan 125% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Onder Inkomensgrens ziet u welk bedrag dit in uw situatie is.

Als u een woning huurt: U bent hoofdbewoner en betaalt huur aan een woningcorporatie of commerciële verhuurder.

Als u woningeigenaar bent: U woont zelf in uw woning.

In de volgende situaties krijgt u geen energievergoeding:

U bent dak- of thuisloos en hebt alleen een briefadres in de gemeente.
U woont in een instelling of opvanghuis.
U studeert en hebt recht op studiefinanciering.
U bent jonger dan 21 jaar. Hebt u woonkosten en hebt u daar bewijs van? En kunt u niet terecht bij uw ouder(s) voor financiële hulp? Dan kunt u wel een aanvraag doen.

Aanvragen
U hebt DigiD nodig bij uw aanvraag. U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag doen. Kijk op https://pki.utrecht.nl/Loket/product/e15b8cd248f087798de40181b04132bd voor de inkomensgrens en de exacte voorwaarden.

Reacties

Cookieinstellingen