Beste Zorg Thuis in de Meern voldoet niet volgens inspectie

Foto: Pixabay

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Beste Zorg Thuis in de Meern een aanmaning gegeven. De thuiszorgaanbieder voldoet niet aan de normen voor goede zorg, zegt de inspectie. Beste Zorg Thuis legt niet voldoende haar handelswijze vast, wel is geconstateerd dat ze haar clienten goed kent.

Op 8 februari 2022 bezocht de inspectie Beste Zorg Thuis. De tekortkomingen brengen volgens de inspectie risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Beste Zorg Thuis beschikt niet voor alle cliënten over een actueel zorgplan of zorgafspraken. Ook zijn de cliëntdossiers niet allemaal actueel en volledig. Bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging niet altijd een toedienlijst van de apotheek. Risicovolle handelingen worden niet altijd door een bevoegd en bekwame zorgverlener uitgevoerd.

Wel een vast team en respect

Verder ontbreekt een procedure voor het melden en onderzoeken van incidenten. Daardoor wordt er niet geleerd van (bijna-)incidenten om de zorg te verbeteren. De afspraken voor het melden van klachten zijn niet transparant. Wel ziet de inspectie dat de cliënten van Beste Zorg Thuis kunnen rekenen op een vast team. De zorgverleners kennen de cliënten goed en behandelen hen met respect.

Hoe nu verder

Beste Zorg Thuis moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13 juli 2022 aan de aanwijzingen die door de inspectie zjn gegeven voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen. Als Beste Zorg Thuis aan alle normen heeft voldaan, wordt de cliëntenstop opgeheven. Als Beste Zorg Thuis niet eraan voldoet kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzingen af te dwingen.

Reacties

Cookieinstellingen